Få områden är nog så förvirrande och driven av åsikter som kost. Dieter och kosthållning blir nästintill religöst för många personer och för resterande delen av befolkningen antagligen mest en enda röra.

Så vilken information ska man tro på i mängden av oliksägande råd? Forskningen är faktiskt inte så föränderlig, men media och internet är. Det kommer nya råd och skrämselpropaganda mest hela tiden från dessa håll. Vill man följa vad forskningen säger bör man lyssna på Livsmedelsverket, de ändrar ganska sällan på sina kostråd. Lyssnar man på personer på till exempel nätet bör man undersöka vilken typ av utbildning de faktiskt har. Jag har presonligen märkt att många uttalar sig om kost utan en gedigen utbildning.

Personligen anser jag att det kanske viktigaste är att man har en balans mellan goda och mindre bra vanor. 70-80% goda vanor och resten de mindre bra. Ingen är, eller kanske bör vara, perfekt. Se till att till största delen leva ett hälsosamt liv med goda vanor och njut sedan av de mindre bra. Börjar de däremot dra över 20-30% ska varningsklockorna ringa och man måste göra något åt det. Men håller man sig inom en sund gräns så njut av de ”mindre bra” vanorna du har valt att behålla i ditt liv!

----> Klicka här för att läsa mer ---->

Artiklar inom kost: