Du visar för närvarande Effektiva läkeväxter som kan hjälpa vid ADHD och ADD

Effektiva läkeväxter som kan hjälpa vid ADHD och ADD

ADHD och ADD är två neuropsykiatriska tillstånd som det forskats en del på gällande hur de kan påverkas genom det vi stoppar i kroppen; kosten likväl som läkeväxter. Och flertalet läkeväxter har visat på positiva resultat, både genom att lugna hyperaktivitet samt stärka koncentrationen. Dessutom med ytterst få biverkningar, i motsats till de centralstimulerande preparat som idag används som läkemedel. Här listas flera av de växter som setts hjälpa allra bäst.

Läs också artikeln ”Kost som kan förbättra eller förvärra ADHD och ADD symtom”.

Vad är ADHD och ADD?

ADHD och ADD är så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men har ingenting med nedsättningen av intelligensen att göra. Utan mer vad samhället förväntar sig och att det för dessa personer kan vara svårt att leva upp till det, på grund av bristande koncentration samt organisationsförmåga och/eller hyperaktivitet bland annat.

ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder medan ADD istället står för enbart attention deficit disorder, utan hyperaktivitet.

Dagens läkemedel för ADHD och ADD – centralstimulerande preparat

I dagsläget ges dessa individer oftast amfetaminliknande-preparat, centralstimulerande, som läkemedel för att bättre passa in i samhället och öka koncentrationen. Läkemedel som ges från ca 6 års ålder men som kan leda till negativa biverkningar såsom minskad aptit, huvudvärk, magproblem, sömnlöshet och pulsökning.

”Studier visar att örter som stärker den mentala förmågan ofta är mer fördelaktiga för personer med ADHD än lugnande växter”

Det finns alltså ett stort utrymme för att finna andra alternativ som inte ger dessa negativa biverkningar.  

Nootropiska örter – ökar den kognitiva förmågan

Fokuset kring örter som kan underlätta ADHD och ADD har hamnat på så kallade nootropiska örterörter som stärker den mentala förmågan, genom diverse olika mekanismer såsom att öka blodtillförseln till hjärnan eller att skydda neuronerna.

Nutida studier visar att örter som stärker den mentala förmågan ofta är mer fördelaktiga för personer med ADHD eller ADD än lugnande växter, som annars förespråkas och rent logiskt skulle kunna tänkas vara hjälpsamma (framförallt vid hyperaktivitet).

Men dessa nootropiska örter är nu de primära växterna för personer med ADHD och ADD och stärker den mentala förmågan samt minnet. Dessutom stöttar de tillväxten av och reparerar nerver samt skyddar neuronerna i hjärnan. För att läsa mer om nootropiska örter läs artikeln ”Stärk din mentala förmågan med nootropiska örter och svampar”.

Piller, läkemedel, medicin. Små piller i burk som ligger ner på ett bord och pillren ramlar ur plastbehållaren. Det ligger flera runda burkar på bordet.
Idag ges centralstimulerande läkemedel till personer med ADHD som kan komma med en del biverkningar. Många läkeväxter kan användas tillsammans med dessa för att stötta hälsan och underlätta flera av de biverkningar som kan komma med läkemedlen, såsom sömnlöshet.

Nootropiska örter tillsammans med konventionella läkemedel

Studierna visar på att många växter kan användas vid sidan av de stimulerande läkemedel som ordineras för ADD och ADHD, och samverka för bästa effekt. Ett område som visat på mycket intressanta resultat men där mer forskning behövs för att än tydligare se vilka örter som kan sättas samman i ett holistiskt program för dessa individer.

”Bacopa är en ört ursprungligen från Indien och har visat sig minska både hyperaktivitet och förbättra koncentrationssvårigheter”

De nootropiska örterna är dock allmänt stärkande för hälsan, det finns minimalt med negativa effekter av att använda dem över en längre period. Vi kan likställa dem med grönsaker och använda dem just så, som en del av vår kosthållning. Forskningen är dock inte är klarlagd än för allmänna rekommendationer (Sveriges lagar hålls här mycket restriktiva).

 

Exempel på nootropiska läkeväxter för ADHD och ADD

Bacopa/brahmi (bacopa monniera) och ginkgo (ginkgo biloba) är två av de mest undersökta örterna för ADHD och ADD, där studier gjorts på både vuxna och barn. 

Bacopa/brahmi (bacopa monniera) 

Bacopa är en ört ursprungligen från Indien och har visat sig minska både hyperaktivitet och förbättra koncentrationssvårigheter. Vilket flertalet studier visat på hos personer med ADHD och dessutom med förbättringar i kognitionen samt minnet, i jämförelse med placebo.

Så kallade bacosider i bacopa visar på skyddade effekter på neuronerna i hjärnan, men även andra ämnen bidrar till ökad cereberalt blodflöde, balansering av GABA- och/eller serotoninnivåer som i sin tur leder till förändringar i hjärnans nivåer av stresshormoner och minskar inflammationer i neuroner. Effekter som så klart inte enbart är positiva för personer med ADHD utan även i stigande ålder för att motverka sjukdomar som Alzheimers.

Gotu kola/salladsspikblad (centella asiatica)

Gotu kola, eller salladsspikblad som den heter på svenska, är ytterligare en indisk växt som hjälper den kognitiva förmågan och ADHD. Ett blad som är lätt att få tag på i pulver i Sverige men som i Asien används just som ett salladsblad, vilket också visar på dess säkerhet som mat och därmed låga biverkningar även i större doser (istället får vi en hälsofrämjande effekt precis som vi får av gröna bladgrönsaker).

Gotu kola har många liknande egenskaper som bacopa men det finns däremot inte lika många studier på denna växt som på bacopa. Bland annat gjordes en studie med mentalt handikappade barn med slutresultatet att deras mentala funktion ökade med hjälp av gotu kola. Även studier på friska vuxna har visat på ökat minne och kognition med hjälp av örten (ca 750 mg dagligen).

Ginkgo (ginkgo biloba)

Ginkgo är ett välkänt medicinalt träd där det är bladen som används och som studerats för sina stärkande effekter på kognitionen bland annat hos personer med Alzheimers och ADHD. Där positiva resultat setts hos både vuxna och barn med ADHD i jämförelse med placebo.

De negativa biverkningarna som konventionella läkemedel med metylfenidat (centralstimulerande medel som används vid ADHD) har med minskad aptit, huvudvärk och insomnia ses inte hos ginkgo.

Köp flertalet av de nootropiska örterna hos Ekoplanet

Ginkgo biloba träd med gröna blad och några gula i mitten, sensommaren. Läkeväxter och ADHD ADD
Trädbladet från ginkgo biloba är ett av de mest undersökta och effektiva vid ADHD och ADD. En ört som hjälper till att stärka den kognitiva förmågan.

Ginkgo i jämförelse med konventionella centralstimulerande läkemedel

Tester där ginkgo har jämförts med dessa amfetamin-preparat visar att de inte är riktigt lika effektiva, men däremot utan negativa biverkningar och är därmed mycket säkrare att använda.

Metanalyser påpekar också att det heller inte finns något som indikerar att det skulle vara farligt att använda dessa substanser tillsammans som en holistisk plan för personer med ADHD. Inte ens Johannesört eftersom dessa amfetaminpreparat inte hanteras av de leverenzymer som Johannesört effektiviserar (och därmed rensar ut läkemedel innan de hinner ge önskvärd effekt. Läs mer om Johannesört i artikeln ”Äkta Johannesört effektiv vid depressioner”).

Fler nootropiska örter

Det finns så klart fler nootropiska örter med de ovanstående är de mest studerade för just ADHD och ADD.

Exempelvis:

Pepparmynta och spearmint/marockansk mynta (mentha x piperita/mentha spicata)

Rosmarin (salvia rosmarinus)

Salvia (saliva officinalis)

Brunört (prunella vulgaris)

Citronmeliss (melissa officinalis)

Dessa örter har dock mestadels studerats för deras effekter på kognition, bland annat hos den äldre populationen och inte främst hos personer med ADHD. Men de är också generellt säkra, hälsostärkande örter att använda.

Kombination av flera läkeväxter ger oftast bäst effekt

Oavsett anledning till varför vi tar örter är en kombination av flera nästintill alltid bättre och mer effektivt. Växterna agerar synergistiskt och hjälper varandra för att ge än mer effekt. Precis som grönsaker gör för vår hälsa; ”eat the rainbow” – alla växter har sina verksamma ämnen och tillsammans blir de starkare.

”En kombination av flera örter är nästintill alltid mer effektivt. Växterna agerar synergistiskt och hjälper varandra för att ge mer effekt. Även i de studier som gjorts är det oftast en kombination av två eller flera av de nootropiska örterna”

Även i de studier som gjorts är det oftast en kombination av två eller flera av dessa nootropiska örter. Kombinationen bacopa och gotu kola har till exempel studerats ihop i flertalet studier, bland annat hos barn och ungdomar med ADHD.

En metaanalys från 2017 tittade på 9 studier med 4 olika formler med bacopa och gotu kola som huvudingredienserna. I 5 av dessa studier var barn med ADHD medverkande och i 4 av dem sågs signifikanta förbättringar i beteendet (uppmätt med olika testskalor) i jämförelse med placebo. Och med minimala negativa biverkningar. Mängden av örterna varierade, nivåerna av bacopa mellan 144–864 mg och gotu kola mellan 75–200 mg.

Blå, lila och vit passionsblommor, pasiflora incarnata, på buske med gröna blad. Ur mitten av blomman sticker gula och lila pastiller ut.
Passionsblomma är en ört som setts hjälpa till att lugna vid hyperaktivitet men även för att underlätta sömn vid biverkningar av de centralstimulerande läkemedlen som fås vid ADHD och ADD.

Lugnande läkeväxter vid ADHD

Eftersom en del av ADHD-diagnosen är hyperaktivitet är lugnande växter en annan grupp örter som ofta används hos personer med ADHD, framförallt vid hyperaktivitet. En grupp som dock inte visat sig lika effektiva som de nootropiska växterna.

Anledningen till varför de antagligen inte är lika effektiva som nootropiska örter är för att de kan ha en sådan individuell effekt hos personer. Men det finns positiva resultat från studier på lugnande örter såsom passionsblomma.

”De lugnande örterna kan vara en del av en formulering men inte huvudingrediensen, utan som en del av ett örtprotokoll men där de nootropiska örterna står för majoriteten”

Därför agerar de lugnande örter antagligen bäst som support till nootropiska örter. De kan alltså vara en del av en formulering men inte huvudingrediensen, utan som en del av ett örtprotokoll men där de nootropiska örterna står för majoriteten. Exempelvis kan de vara hjälpsamma vid de sömnproblem som kan uppstå på grund av de centralstimulerande läkemedlen som används för ADHD.

Exempel på lugnande läkeväxter vid ADHD eller ADD

Kava kava (piper methysticum)

Passionsblomma (passiflora incarnata)

Vänderot (valeriana officinalis)

Johannesört (hypericum perforatum)

Humle (humulus lupulus)

Hälso, kost- och örtrådgivning

Behöver du hjälp med din hälsa eller för att sätta ihop specifika örter som kan hjälpa dig stötta den? Jag erbjuder rådgivning där vi går igenom din hälsa och kost, med eller utan örter – det är helt upp till dig.

Jag finns i Mölnlycke (enbart 10 min buss- eller bilresa från Göteborg) men har även rådgivningar över telefonen eller online. Klicka på knappen nedan för att läsa mer!

Referenser

Dean., J.D., Downey, L.A. & Stough, C. (2017). Systematic overview of Bacopa monnieri (L) Wettst dominant poly-herbal formulas in children and adolescents. Medicines (Basel). 4:86.

Region Västernorrland. (2023). Om läkemedel vid ADHD. Hämtat den 2023-06-30 från: https://www.1177.se/api/hjv/unit/SE2321000206-E00919/offers/1/files/1/Medicininfo%20RVN%20Sundvall.pdf

Sarris, J., Kean, J., Schweitzer, I. & Lake, J. (2019). Complementary medicines (herbal and nutritional products) in the treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A systematic review of the evidence. Complementary Therapies in Medicine. 19(4). Pages 216-227

Yarnell, E. (2018). Herbs for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Alternative & Complementary Therapies. 24(3). Pp 133-39.

© 2023 Way of Life Hälso- & Örtblogg

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar