Du visar för närvarande Äkta Johannesört effektiv vid depressioner

Äkta Johannesört effektiv vid depressioner

Äkta Johannesört (hypericum perforatum) har använts för sina upplyftande egenskaper under tusentals år. Men det har även gjort otaliga studier på växten där Johannesört har visat sig vara lika effektiv som antidepressiva läkemedel vid milda till medelsvåra depressioner. Likväl som den kan dämpa ångest och hjälpa till vid SAD (seasonal effective disorder, eller vinterdepression).

Johannesört lika effektiv som antidepressiva läkemedel

Det har som sagt gjorts mycket studier på äkta Johannesört och dess effekt på depressioner. Det är en av de örter som det har gjort flest studier på. Där resultaten har visat att örten har överlägset större effekt än placebo och är lika effektiv som antidepressiva läkemedel framförallt för milda till medelsvåra depressioner. För dessa resultat är det total enighet kring forskningen. Även ångest och sömnsvårigheter har visat sig påverkas positivt med hjälp av Johannesört.

Men det har också framkommit positiva resultat i studier med svårare depressioner, samt också som användning vid akuta traumatiska händelser. Dock krävs det fler studier kring just hur effektiv växten är för dessa två tillstånd. Och som med alla djupare, svårare problem krävs också psykologisk hjälp. Trauman och djupa sår behöver man även arbeta psykiskt och terapeutiskt med.

Johannesört har likaså visat sig fungera bra vid SAD, seasonal effective disorder, alltså vinterdepression. Vilket många av oss svenskar går igenom långa perioder varje år! Det positiva med denna växt är att man inte behöver vänta tills vinterdepressionen redan slagit till innan man börjar. Utan vet man med sig att den tunga känslan ofta kommer på vintern kan Johannesört börja intas ett tag innan vintern. Utan rädslan för massa biverkningar (se mer information om biverkningar längre ner).

Fördelarna i jämförelse med antidepressiva läkemedel

Fördelarna med Johannesört över antidepressiva medel har genom forskning visat sig vara färre biverkningar, smidigare övergång vid avslut, färre problem med abstinens samt mycket lägre kostnader. Man har också sett i studier att örten har gett bättre följsamhet än läkemedel. Patienter har alltså varit mer benägna att ta örten än läkemedel.

Verksamma ämnen i äkta Johannesört

Som med alla växter är det inte enbart enstaka eller isolerade ämnen som är de verksamma. Utan hela växten i sig arbetar synergiskt. De ämnen som dock har isolerats från Johannesörten och verkar vara de främsta för de antidepressiva egenskaperna är hypericin och hyperforin. Hypericin är också det ämne som färgar av sitt rött mellan fingrarna när man krossar en blomma. Men även flavonoiderna i växten anses ha antidepressiva effekter, samt effektivisera hypericinet och hyperforinet.

gul blomma med gröna blad av äkta johannesört, Hypericum perforatum, effektiv vid depressioner
Äkta Johannesört, hypericum perforatum, har en oval stam i motsats till den mer vanliga fyrkantiga Johannesörten, som istället har en fyrkantig stam.

Hur äkta Johannesört fungerar

Mekanismerna kring växten är inte helt fastställda än (hur kan vi någonsin ens försöka förstå hur synergin av alla delar av en planta fungerar?!). Men det verkar som att den bland annat agerar som vanliga SSRI-läkemedel. Alltså minskar upptaget av monoamin vilket i sin tur leder till att serotonin, noradrenalin och dopamin har en ökad synaptisk tillgänglighet. Man har även sett att växten har positiva effekter på vissa stressmarkörer i kroppen. De antidepressiva effekterna tros vara en kombination av dess påverkan på immunförsvaret, oxidativa försvar och neuroendokrina systemet.

Precis som för många andra preparat behöver man använda Johannesört regelbundet under en längre period för att få önskvärd effekt. Minst 3–4 veckor innan effekten kan kännas av, och därefter bör man så klart fortsätta ytterligare.

Mest effektiv tillsammans med andra livsstilsförändringar

Självklart kan vi inte leta efter quick-fixes, varken med läkemedel eller läkeväxter utan att också förändra andra faktorer i livet. Såsom att sova tillräckligt, ta bort så många stressorer som möjligt, äta väl och röra på sig. Inget läkemedel eller växt kommer magiskt att lyfta ditt humör till skyarna om du inte också gör dessa förändringar. Sakta, försiktigt, i den mån du kan men ändock medvetet framåt.

Äkta Johannesört och interaktioner med läkemedel

Det varnas ofta om Johannesört och dess interaktion med läkemedel. Vad växten gör är att effektivisera vissa enzymer i levern, just de som rensar ut oönskade ämnen i kroppen. Använder man alltså äkta Johannesört tillsammans med en rad andra läkemedel kommer örten att öka enzymernas produktivitet så pass mycket att effekten av läkemedlen helt enkelt kommer att försvinna ut ur kroppen innan de hunnit göra vad de ska. Vilket så klart inte alls är bra för dem som behöver effekten av dessa läkemedel. Men ändå ganska häftigt när man tänker på hur vi skulle kunna använda växten just för dessa utrensande egenskaper! (Tråkigt att fokus allt för ofta ligger på risken och istället inte på möjligheten med denna effekt gällande exempelvis att motverka cancer).

Det är alltså inget fara med växten i sig, det låter så allvarligt när det varnas om att den är farlig med andra läkemedel. Det den gör är alltså att ta bort effekten av dessa. Så vid intag av läkemedel eller p-piller (dock inte helt fastställt just med p-piller) bör Johannesört inte användas. Men något annat skadligt gör den inte.

Mycket få biverkningar med johannesört

Rent generellt har Johannesört som sagt visat sig ha få biverkningar men vid mycket höga doser har man sett milda effekter såsom tarmproblem, trötthet, yrsel, allergiska reaktioner samt reaktioner på huden vid exponering för solljus. Örten anses dock vara en mycket säker växt och dessa biverkningar är ovanliga.  

Andra egenskaper hos äkta Johannesört

Precis som alla växter har Johannesörten flera fördelaktiga effekter på oss. Bland annat är den antiinflammatorisk, antibakteriell, sammandragande, läker sår, lugnande och antiviral. Örten är väldigt effektiv på att läka sår och används ofta utvärtes för nervskador och brännsår. Den utvärtes användning är nog den främsta örten alltid har använts och fortfarande används för.

Så här skriver en sammanställande reviewartikel (Gastpar, 2013) om äkta Johannesört: “Prekliniska studier av den centrala nervsystemaktiviteten hos HP-extrakt (hypericum perforatum) tyder på att det också uppvisar anxiolytiska (ångestdämpande), lugnande, nootropiska (ökar den mentala förmågan), antischizofrena, antikonvulsiva (kramplösande), antidiabetiska och smärtstillande aktiviteter och att det kan vara fördelaktigt vid behandling av alkohol, nikotin och koffeinberoende hos försöksdjur”. Inte illa.

ledsen kille med händerna för ansiktet sitter på en stubbe i naturen, depression
Johannesört har setts motverka lätta till medelsvåra depressioner kliniskt. Men nu undesökt också om de hjälper mot svåra depressioner, eftersom goda resulat redan setts.

Hälsa inom det behandlande

Det här är ju egentligen ett behandlade ämne snarare än hälsoorienterat. Men min intention är att bringa in ett mer holistiskt, mindre riskfyllt men ändock effektivt tips kring hur man kan behandla lite mindre riskfyllt och med hälsan i åtanke. Är du intresserad tycker jag att du ska läsa på än mer om Johannesört. Det finns massvis med forskning och du kan rådfråga din läkare. Tyvärr verkar det dock vara få svenska läkare som har tillräckligt kunskap om naturläkemedel eller som ens verkar vara positivt inställda till dessa, av någon anledning… Ofta sätts fokus och en rädsla just kring dess interaktion med andra läkemedel.

Men Johannesört har blivit godkänd av Läkemedelsverket som växtbaserat läkemedel för lätt oro och ångest, och finns som receptfritt läkemedel. Det finns alltså inga lagliga hinder för en läkare att informera och hjälpa dig med denna växt. Tyvärr är det olagligt för en svensk läkare att ens ge information om allt som anses ”alternativt”. Som alltså inte är direkt farmakologiskt vetenskapligt bevisat. Men Johannesört är alltså det.

Så Johannesört är inte på något sätt är en farlig växt, förutom att den kan ta bort effekten av läkemedel. Jag anser alltså att det är ett hälsoorienterat sätt att tänka kring behandling. Precis som att man kan behandla hjärt- och kärlsjukdomar som beror på fetma med hjälp av kost och fysisk aktivitet. För mig känns det som det absolut mest hållbara, att tänka hälsoorienterad kring behandling.

Slutligen och sammanfattningsvis

Äkta Johannesört har i otaliga studier visat sig vara lika effektiv mot milda till medelsvåra depressioner som antidepressiva läkemedel. Växten är även effektiv mot ångest, sömnproblem och SAD (seasonal effectiv disorder, eller vinterdepression). Lovande resultat har även visats för personer som lider av svårare depressioner samt vid akuta traumatiska händelser. Men där behövs mer forskning.

Det är heller ingen ört man behöver vara orolig över att använda under en lång period eller att den ska vara ”för stark”. Utan tvärtom, är det en ört man bör använda mer eller mindre dagligen under en längre tid. Väldigt få biverkningar har påvisats.

Negativ effekt kan också vara positiv…

Det finns idag en stark rekommendation från forskares sida att använda äkta Johannesört istället för antidepressiva läkemedel. Med dock inte om personen också äter andra läkemedel, eftersom Johannesörten kan slå ut effekten av det andra läkemedlet. I många andra länder runtom i världen är läkeväxter vanliga att använda i dessa sammanhang. Medan vi i Sverige tyvärr har tappat mycket av denna gamla tradition och inte snappat upp den nya lovande forskningen. Tyvärr verkar Sverige alltför fokuserade på den eventuella interaktionen med andra läkemedel.  

Jag tycker att vi i Sverige missar mycket med vår extremt riskbenägna syn (ja, läkemedelsstyrda system kanske jag främst ska säga). Det finns otaliga sammanställningar på all den forskning som gjorts på Johannesört och samtliga är överens. Istället för att se risken med att Johannesört kan interagera med andra läkemedel bör vi se möjligheterna (vi ska komma ihåg att den ”bara” slår ut effekten av andra läkemedel eftersom den effektiviserar enzymerna som för ut oönskade partiklar ut vår kropp, den är inte per definition ”skadlig” i kombination med läkemedel som jag tycker mig hör antydas från så många håll). Inte bara för depressioner, SAD och ångest. Utan också för just den fantastiska ”utrensnings”-möjlighet växten har! Vilka möjligheter framförallt, snarare än risker. Tycker jag.

Ingen tvekan om att äkta Johannesört är effektiv vid depressioner

I sammanställningar där man utforskat Johannesört interagerande effekter med andra läkemedel påpekas att detta är den egentligen enda negativa effekten av växten. Förutom dessa visar Johannesört på mycket lovande resultat. Med andra ord, om man inte tar andra läkemedel är äkta Johannesört ett mycket bra alternativ vid depressioner, ångest och SAD.

Kom på kurs i örtkunskap

Vill du lära dig mer om örtkunskap samt lära dig att göra dina egna örtprodukter? Kom på örtkurs i Göteborg! Jag håller flertalet endagskurser inom örtkunskap, bland annat kursen ”Örtkunskap & att använda örter i vardagen” där vi går igenom örters och individers egenskaper samt hur vi kan kombinera ihop dem för att få rätt ört för varje individ. Men också kursen ”Gör dina egna örprodukter” där vi gör flertalet produkter som du sedan får ta med dig hem. Läs mer om kurserna på www.way-of-life.se.

Referenser

Gastpar, M. (2013). Hypericum Extract WS® 5570 for Depression – An Overview. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 17(S1). 1-7. DOI: https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.3109/13651501.2013.813554

Gladstar, R. (2008). Herbal recipes for vibrant health. North Adams, USA: Storey Publishing.

Russo, E., Scicchitano, F., Whalley, B. J., Mazzitello, C., Ciriaco, M.,  Esposito, S.,  Patanè, M., Upton, R.,  Pugliese, M.,  Chimirri, S.,  Mammì, M., Palleria, C. & De Sarro, G. (2014). Hypericum Perforatum : Pharmacokinetic, Mechanism of Action, Tolerability, and Clinical Drug–Drug Interactions Phytotherapy Research 28(5). 643-55. DOI: https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1002/ptr.5050

Solomon, D., Ford, E., Adams, J. & Graves, N. (2011). Potential of St John’s Wort for the Treatment of Depression: The Economic Perspective. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 45(2). 123-30. DOI: https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.3109/00048674.2010.526094

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Detta inlägg har 6 kommentarer

 1. Ann

  Jag har zolpidem till natten så att jag kan sova. Jag tål inte SSRI preparat längre men har en hel del ord och ångest och depression. Allt pga en utmattning som inte tars på allvar. Kan jag använda johannesört?

  1. Hej! Det är lite oansvarigt av mig att ge dig medicinala råd så här över nätet. För att matacha en ört till en person är det så klart bäst att träffas och prata kring allt annat runt livet som kan påverka. Man ska ju vara medveten om att Johannesörten kan ta bort effekten av sömnmedicinen du använder, eftersom Johannesörten effektiviserar leverns utrensande enzymer så snabbt (läs också artikel om örter som hjälper för sömnen här på bloggen). Rent allmänt är Johannesört dock en säker växt att använda, förutom just att den tar bort effekten av läkemedel. Det är få bieffekter och den är rent allmänt stärkande för många system. Och det finns otaliga stuider som visar på att den är ytterst effektiv mot just ångest och oro. Jag skulle rekommendera dig att kombinera fler örter tillsammans med Johannesörten för att också stärka andra system vid utmattning. Hör av dig om du är intresserad av en rådgivning. Lycka till!

 2. Berit

  Tack för allt om Johannesörten. Så bra skrivet. Man förstår.
  Använder det för att fasa ut Mitrazapin . Nu är jag inte orolig, var det innan jag läste din blogg.
  Hälsningar
  Berit

  1. Vad fint! Jag blir så glad när jag får höra detta! 🙂 Vi får tyvärr lära oss att vara lite väl riskbenägna här i Sverige gällande läkeväxter så ibland finns det mer oro än nödvändigt. Hoppas Johannesörten kommer att hjälpa dig!

Lämna ett svar