Du visar för närvarande Varför är Sverige det land som är mest skeptisk mot läkeväxter?

Varför är Sverige det land som är mest skeptisk mot läkeväxter?

Det är få (om några) andra länder i världen som har en sådan skeptisk inställning till läkeväxter som Sverige. Oavsett hur de används: hälsofrämjande, förebyggande eller läkande. I många delar av världen är växter en integrerad del av hälso- och sjukvården. Men tyvärr är Sverige unik i sin restriktiva syn på att använda dessa uråldriga växter. Varför är just Sverige så skeptisk mot läkeväxter?

Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att Sverige är världens mest restriktiva och skeptiska land mot läkeväxter. När jag skrev min c-uppsats inom hälso- och kostvetenskap skrev jag om just detta och satte mig in ordentligt i världens olika lagstiftningar, information till befolkning samt kunskap. Just på grund av att jag själv upplevt det då jag bott och rest i många andra länder. Och Sverige ligger långt bakom nästintill alla andra länder i världen, extrema i vår syn på läkeväxter. Eller snarare, vår brist på syn.

Det sker fortfarande en häxjakt på denna gamla uråldriga läkekonst som just kvinnor ofta utövat. En kunskap så kraftfull att männen ansåg den behöva försvinna för att inte hota makten. Och samma demonisering sker fortfarande idag. Fast nu med vetenskapliga ord för att inte hota den mycket ekonomiskt fördelaktiga nya läkekonsten.

Sverige är kanske mest skeptisk mot läkeväxter i världen

Vi har i Sverige tappat bort denna uråldriga kunskap som få andra länder gjort. I Norge, Danmark och Finland till exempel finns en större acceptans av att använda och arbeta med läkeväxer. Och informera sina befolkningar vilket väl ändå måste ses som en smart strategi för att minska riskerna att felanvända örter?

Exempelvis har finska livsmedelsverket långa PDF-listor på vilka ätbara vilda växter vi kan plocka i naturen, vad de gör, finns och förväxlingsarter (länk till ”Användning av finska vilda växter som livsmedel” – finska Livsmedelsverket) ). En information som svenska Livsmedelsverket helt saknar och inte visar intresse på att skapa (efter intervjuer med flertalet anställda på den statliga myndigheten).

”Det finns inget ”alternativt” med naturen – den är vårt ursprung”

Sverige kör istället en annan strategi; riskfokuserat och så länge vi inte kan bevisa dess effekter vetenskapligt håller vi oss restriktiva. Samt gör det ytterst svårt att lagligt arbeta med dem. Men är det troligt att människan kommer att sluta använda de plantor som växer ute i vår natur, som vi använd så länge vi har vandrat på denna jord? Varit beroende av för att överleva både gällande föda och för läkning. Så klart inte. Därför behöver vi informera och skapa kunskap kring dem för att minimera risker och maximera fördelarna. Inte förkasta denna kunskap som ”kvacksalveri”, ”osanning”, ”alternativ” eller ”tveksam”. Det finns inget ”alternativt” med naturen – den är vårt ursprung.

Vi går miste om tusenårig kunskap, den kunskapen vi människor utvecklats tillsammans med; vi är evolutionärt skapta för varandra människan och växterna. Är inte det lite synd att bara kasta bort och förkasta den kunskapen…?

Vetenskapen har blivit vår religiösa tro

Jag tror att en av de största anledningarna till Sveriges restriktiva inställning mot läkeväxter är för att vi har gjort vetenskapen till vår religiösa tro. För ett folkslag där de traditionella religionerna knappt längre praktiseras har vi behövt hitta något annat. Något som kan förklara vår omvärld, varför det blir som det blir och var vi kan finna trygghet. Vetenskapen har blivit det trossystemet för en stor andel svenskar och jag skulle påstå för hela det svenska systemet.

Ett bra system på många sätt, men vi måste påminna oss om att det trots allt bara är ett system som alla andra. Det finns många. Och att vi tror att vårt är ”det rätta” är just det som utmärker en religion (bland annat så klart). Men kan det verkligen förklara allt i alla lägen?

Ett system som dessutom framförallt är baserat på finansiering. Vad som är ekonomiskt hållbart att lägga ner sin forskningstid på, vad någon är villig att betala för. Det är alltså många företeelser i vår omvärld som därför inte får den platsen de skulle kunna få i denna nya religion. Framförallt mjuka värden eftersom de är svåra att forska på.

Och när det finns få andra trossystem i den kultur vi växter upp i är det lätt att vi överför det vetenskapliga tankesättet på andra vyer i livet likaså. Vi blir helt enkelt ytterst vetenskapliga och rationella i vårt sätt att se hela världen, utan att vi kanske är medvetna om det själva. Har något inte bevisats vetenskapligt så håller vi oss ytterst restriktiva mot det.

Kvinna gör en blompress av äkta johannesört. Hon har en rosa jacka på sig och ett par gröna byxor med fickor på sidorna och sitter ner i gräset. Kvinnan lägger en kvist av johannesört i en press gjord av papper eller mjukt tyg och träram. Kvisten är med gula blommor och gröna blad. Sverige skeptisk mot den gamla traditionen att använda läkeväxter.
Kvinna gör en blomsterpress av Johannesört. Örtkunskapen som är en gammal tradtion vilken länge utövats av framförallt kvinnor och som fortfarande av många stämplas som ”häxkonst”, fast idag med andra ord och benämningar. Dock fortfarande samma skeptisism mot den gamla kraftfulla konsten.

Läkemedelsbranschens starka fäste i Sverige

På grund av att vetenskapen styr vårt land har läkemedelsbranschen fått stort fäste här. Monopol skulle jag kalla det. Ett monopol som inte existerar i alla länder, där det finns växtbaserade medel (hälsofrämjande som medicinala) sida vid sida med alla konventionella. Tyskland är ett tydligt exempel. Ett land inte helt kulturellt olikt oss.

Och just för att läkemedelsbolagen fått ett sådant fotfäste i vårt land läggs också extremt mycket fokus på just behandlade och sjukvård. Och skrämmande lite på hälsovård och hälsofrämjande. Därav verkar många svenskar också associera läkeväxter till just behandlade och likställt med medicin. Medan många andra delar av världen använder och ser på växterna också ur ett mer hälsofrämjande perspektiv, och en integrerad del av andra hälsostrategier. Indien och Kina är kanske de två främsta exemplen.

Så jag märker att många är rädda för läkeväxter, oroliga att de ska påverka kroppen på något konstigt sätt (jag ser framförallt denna inställning hos sjukvårdspersonal, läkare tydligast). Likställt med läkemedel. Men växter är så otroligt mycket mer komplexa än så.

”För en läkare i Sverige är det olagligt att berätta om de alternativ en patient har gällande en viss sjukdom eller behandling, utanför den konventionella läkekonsten”

Det är också viktigt att komma ihåg att majoritet av de konventionella mediciner vi idag använder härstammar från växtextrakt och andra komponenter från vår natur. Ca 70% av alla läkemedel som godkänt de senaste 30 åren härstammar från naturen.

Olagligt för en svenska läkare att rekommendera läkeväxter

För en läkare i Sverige idag är det olagligt att berätta om de alternativ en patient har gällande en viss sjukdom eller behandling som ligger utanför den konventionella läkekonsten. Det är därför olagligt för dem att berätta om läkeväxter. Således har de ofta ytterst liten kunskap om växtriket, ofta färgad av den riskbenägenhet som programeras hos sjukvårdspersonal. Det är anledningen till varför din läkare inte kommer att svara på frågor om läkeväxter, inte för att växterna inte fungerar. I exempelvis Tyskland är det istället olagligt att inte berätta om alternativen. Och det är fler länder med den inställningen, snarare än Sveriges kontrollerande.

Gömmer oss bakom bristen på forskning av vissa växter

Och just för att intresset för att forska på växter är svalt, de går inte att patentera och tjäna stora pengar på, är de vetenskapliga bevisen för många växter bristfällig. Och då tror inte svensken på dem, litar inte på dem. Trots att det finns tusen och åter tusenårig kunskap, som vi tyvärr inte vågar tro på. Ett väldigt elitiskt och ganska högmodigt tänkande om dagens människa kan jag tycka. Ett köpt och indoktrinerat tankesätt tycker jag också.

Men det finns också massvis av växter vi har forskat mängder på, som har tillräckligt med bevis bakom sig. Bland annat äkta johannesört för depressioner, passionsblomma för sömn, gurkmeja för att stärka hälsan och dämpa inflammationer, ginseng för att positivt påverka stress-axeln, vänderot för sömn, diverse kulinariska kryddor för att motverka cancer och så vidare och så vidare.

Det är ju dessutom ganska förmätet av dagens människa att tro att vi som människodjuret har kommit på hur vi ska läka sjukdomar bättre än moder jord och evolutionen. Och ändå är vi fortfarande så sjuka… framförallt kroniska sjukdomar som dagens sjukvård visat sig inte kunna hantera speciellt bra. Dagens konventioniella sjukvård är helt fantastisk på akut vård; infektioner, operationer och så vidare. Imponerande och där har vi förhöjt vår överlevnad med otroligt mycket!

Men däremot ser vi allt tydligare hur dagens läkekonst brister när det gäller kroniska besvär, vilket allt fler upplever. För att sjukvården sällan letar efter orsaken, utan behandlar symtomen. Vilket är precis tvärtemot hur örtmedicin funkgerar, som istället letar efter orsakerna.

Vi kanske missar något? Dagens människa kanske inte kan allt och kan istället lära sig av den uråldriga kunskap vi trots allt samlat på oss? Vi kanske ska söka efter en större respekt och förståelse för den evolutionära kunskap som finns där ute. Där ute där vi människodjur egentligen också ska befinna oss. Det är inget hokuspokus som många inom framförallt sjukvården målar fram det som, det är jorden. Den vi överlever av och är en del av. Som vi varken står utanför eller ovan.

Daggkåpa, alchemilla vulgaris, i närbild med en daggdroppe på bladet. Bilden är tagen i närbild av tre stycken blad som alla har vattendroppar från daggkåpan på sig.
Den lilla droppen som samlas i daggkåpans blad på morgonen känns sannerligen lite magisk . En gammal läkeväxt som bland anant används för diverse kvinnorrelaterade anledningar.

Läkeväxter kontra läkemedel

Jag hör som sagt ofta framförallt individer som jobbar inom sjukvården uttrycka sig skeptiskt och negativt om läkeväxter. Om att vi inte vet vad de gör samt kan bidra till biverkningar. Det första som då slår mig är; konventionella läkemedel då…? Med tusentals rapporter varje år om oönskade biverkningar och dödsfall.

”Jag hör ofta individer inom sjukvården uttrycka sig skeptiskt och negativt om läkeväxter. Med fokus på läkeväxters eventuella biverkningar. Samtidigt inkommer tusentals rapporter varje år om oönskade biverkningar och dödsfall av konventionella läkemedel”

Men de anser vi vara tillräckligt viktiga för att acceptera biverkningarna från. Varför skulle vi inte kunna göra det med läkeväxter (som ofta inte har samma biverkningar om vi inte pratar om de extremt medicinala läkeväxterna som fingerborgsblomman och flugsvampen (en svamp men räknas in i örtkunskap, och som ja, alltid använts för dess psykoaktiva egenskaper)?

Låt utbildade sköta rekommendationer om läkeväxter

Och för att säkerställa att dessa örter används på säkrast sätt och med bäst resultat bör vi låta de som är utbildade inom örtkunskap också vara de som rådger oss om vilka vi använder. Precis som vi låter läkare göra med konventionella läkemedel, vi går ju inte och plockar ihop medicin själva efter att ha läst lite på nätet. Det samma bör vi göra med läkeväxter, om vi inte pratar om alla de hundratals växter vi kan använda för hälsofrämjande bruk (såsom nässlor, viol, kirskål, svinmålla, våtarv, maskros, spirulina etc).

Många länder har valt att skapa diplomering för att säkerställa kunskapen hos de som praktiserar örtmedicin. Och som seriös örtkännare vill man så klart ha ett sådan diplom för att kunna visa sina kunder. Men i Sverige har detta knappt ens varit på tal, medan grannländer såsom Norge har byggt upp ett sådant system. Var finns störst risker gällande läkeväxter tror ni? Var finns störst risker för felanvändning? Sverige gör inte mycket för att minimera de risker de är så fokuserade på gällande dessa växter. It doesn’t make sence.

Oseriösa kosttillskott med läkeväxter

Tyvärr finns det många oseriösa producenter av kosttillskott med extrakt av läkeväxter som också innehåller annat som påverkar kroppen. Som inte står på innehållsförteckningen. Vilket alltså är ett problem i människan girighet, snarare än hos läkeväxters effekter. Därav anser jag personligen att vi helst ska använda oss av hela växter som vi vet usrpunget från. Helst inte pressade i färdiga tillskott.

Men det kan också bli fel när personer utan adekvat utbildning antingen rekommenderar eller själv tar stora mängder under lång tid av diverse medicinala växter för behandling av tillstånd. Därav har läkeväxter fått ett dåligt rykte inom sjukvården.

Ställ dock det i förhållande till alla de biverkningar vi årligen har av konventionella läkemedel. Återigen, it doesn’t make sence. Det kommer från en vanföreställning och en rädsla som byggts upp, snarare än från rationellt tänkande. Återigen, vi måste påminna oss om att många andra länder använder dessa läkeväxter inom sjuk- och hälsovården.

Allt för stort fokus på växters läkande egenskaper

Men! Läkeväxter är inte bara behandlande! Problemet ligger främst kring att det är just så vi ser på dem. Och likställer dem med läkemedel varpå vi blir rädda. Starka grejer. Och ja, dessa växter är potenta. Men inte alla på samma sätt! Många är främst hälsofrämjande och används precis som grönsaker, som vi ju vet är det mest vitala för en stark hälsa. Exempelvis nässlor, maskrosor, kirskål, svinmålla, groblad, syren, granskott, havre, ros, bär, ätbara svampar, moringa eller spirulina.

”Problemet ligger i att vi allt för ofta likställer örter med läkemedel, istället för att fokusera på alla de tusentals växter vi kan använda hälsofrämjande”

Ja, allt som kommer från växtriket inkluderas i örtkunskapen. Även grönsaker och svampar (läs artikeln ”Vad är skillnaden mellan grönsaker och läkeväxter/örter?” Svar: inga gällande ofantligt många växter).

Klase med krämvita fläderblommor, sambucus nigra. Bilden är tagen i närbild på klasen en solig dag. Buskar med gröna blda syns i bakgrunden men blomklasen är i fokus.
Fläderblommor är inte bara goda att göra saft av utan är en läkeväxt människan använt så länge vi funnits tillsammans. Fläderblommorna är bland annat febernedsättande och hjälpsam vid diverse hudproblem.

Kan inte klumpa ihop alla växter i en och samma grupp

Vi skulle ju inte använda kaffebönan (en medicinalväxt) som vi använder maskrosor och lingon (som mat eller te) eller fingerborgsblomman (anses giftig men är extremt medicinal, används i medicin för hjärtflimmer. Inget att testa på egen hand!). Vi kan inte klumpa ihop alla växter och tänka att de funkar på samma sätt; farligt och med skepticism.

Så fort begreppet ”örter”, ”medicinalväxter” eller ”läkeväxter” används ryggar många till, framförallt inom sjukvården. Och inte enbart för att de sett biverkningarna som kommer med felanvändning av vissa växter (eller oseriösa kosttillskott som också innehåller andra otillåtna medel), utan från vad de hört. Många gånger skrönor eller onödig rädsla.

Men självklart också från felanvändning av växter, därav bör vi ha ett tydligare system där de som är utbildade också är de som ger ut läkeväxter för medicinalt bruk. Tyvärr kanske vissa individer inom sjukvården tenderar att lägga på minnet när något kommer in för en biverkan av en läkeväxt, men antagligen inte från ett läkemedel?

Sverige missar så mycket värdefulla kunskap och möjligheter

Vi i Sverige missar så otroligt mycket genom att inte öppna våra ögon för den kunskap och information som finns från tusentals år tillbaka, likväl som från andra delar av världen. Där dessa växter används hälsofrämjande, förebyggande samt läkande. Och de dör inte, blir inte sjukare än oss. Men däremot mer informerade och med fler alternativ för att stärka hälsan. Med större egenmakt i deras egna händer, fler val kring hur de själva vill hantera sina kroppar och sin hälsa.

Det pågår fortfarande en stämpling av läkeväxter som häxkonst vilken bör fördrivas. Vi programmeras att tänka att de är farliga och opålitliga. Har vi inte kommit längre 2022 i vår demonisering av den kunskap framförallt kvinnor alltid burit och arbetat med? Dags att ifrågasätta det Sverige?!

Kom på kurs i örtkunskap

Vill du lära dig mer om örtkunskap samt lära dig att göra dina egna örtprodukter? Kom på örtkurs i Göteborg! Jag håller flertalet endagskurser inom örtkunskap, bland annat kursen ”Örtkunskap & att använda örter i vardagen” där vi går igenom örters och individers egenskaper samt hur vi kan kombinera ihop dem för att få rätt ört för varje individ. Men också kursen ”Gör dina egna örprodukter” där vi gör flertalet produkter som du sedan får ta med dig hem. Läs mer om kurserna på www.way-of-life.se.

Referenser

Larsson, M. & Karttunen, K. (2019). Låt maten vara din medicin och medicinen din mat – En intervjustudie om uppfattningar och användningen av läkeväxter i hälsofrämjande syfte. Hämtat den 2022-03-31 från: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/61544/gupea_2077_61544_1.pdf?sequence=1

Läkemedelsvärlden. (2007). Naturen är tillbaka. Hämtat den 2022-04-04 från: https://www.lakemedelsvarlden.se/naturen-ar-tillbaka/

© 2023 Way of Life Hälso- & Örtblogg

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar