Du visar för närvarande Honung är verkligen en dundermedicin

Honung är verkligen en dundermedicin

Visste du att honung är så antimikrobiellt att bakterier inte kan växa i det? Arkeologer har hittat tusenårig gammal honung som inte varit angripen av bakterier. Vilka möjligheter! Vilken medicin. Honungens kraftfulla hälsoegenskaper tillskrivs bland annat till dess antioxidanter samt anti-inflammatoriska och antimikrobiella egenskaper. De medicinala effekterna av honungen har skrivit i texter sedan flera tusen år tillbaka.

Favoriten bland jägare och samlare, och omnämnd som mat och medicin under tusentals år. Honungen har alltid varit en viktig föda för människan (men egenlitgen främst för bin…). Den årliga världsproduktionen av honung idag uppskattas vara ca 1,2 miljoner ton! Dessutom producerar bina andra fantastiska ämnen såsom propolis, bipollen och royal jelly. Men de tar vi i en annan artikel.

Honungen är dock inte enbart ett födoämne med hälsostärkande egenskaper, utan en mycket viktigt naturlig medicin. Forskning har visat på hur honung kan underlätta sjukdomar såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar, problem med nervsystemet samt tarmproblematik.

Viktig födokälla för människan

Honung har som sagt alltid varit en viktig födokälla för mänskligheten. Vi är gjorda för att klättra i träd och hämta vildhonung. Vid studier gjorda hos befolkningar som än idag lever som jägare och samlare har man funnit att under vissa perioder står honungen för så mycket som 50% av det dagliga energiintaget!

Honungens beståndsdelar

Näringsvärdet i honung är högt med mängder av näringsämnen samt andra verksamma egenskaper för att skapa hälsa och läka. Sockerarterna består framförallt av monosackariderna (enkla sockerarter) fruktos (ca 40%), glukos (ca 30%) samt några få % andra sammansatta sockerarter. Sockerhalten är runt 75% och 15–20% vatten.

”Honung från statsmiljöer har faktiskt många gånger högre värden av bland annat antioxidanter, eftersom det vanligtvis finns större variation av växtligheter i städer idag på grund av det monokulturella odlandet på landsbygden”

Sammansättningen av näringsämnena beror så klart på vilka växter bina har hämtat nektarn från. Men rent generellt innehåller den mineraler såsom magnesium, zink, kalium, kalcium, natriumklorid, svavel, järn och fosfat. Ca 31 mineraler har hittats i honung! Vitaminer A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E och K. Det finns dessutom flertalet olika enzymer, antioxidanter och aminosyror.  Med mera med mera.

Honung från statsmiljöer har faktiskt många gånger högre värden av bland annat antioxidanter, eftersom det vanligtvis finns större variation av växtligheter i städer idag. Helt galet eller hur? Men tyvärr innebär monokulturen, alltså att enbart odla en gröda, att stora ytor på landsbygden har allt för färre arter och istället stora bestånd av samma grödor.

Honungsbin jobbar i vaxkakan i bikupa. Bina samlar nektar från växter och blommor och har kommit tillbaka till bukupan för att lämna nektarn som blir till honung. Fyra bin syns på bilden som är en närbild på hålen i vaxkakan. Bina kryper in i hålen.
Bina samlar nektar och pollen från växter som de sedan för tillbaka till vaxkakorna i bikupan. De bokstavligen talat flyger ihjäl sig för att samla mat under säsongen.

Honungens medicinala egenskaper

I motsats till antibiotika har honungens antibakteriella egenskaper inga negativa biverkningar. Den anses vara antibakteriell bland annat på grund av sin låga vattenhalt, höga osmolaritet (hur många partiklar som finns i en lösning vilket påverkar hur partiklar också flyttas mellan lösningar), lågt pH-värde, innehåll av väteperoxid och alla andra delar vi människor inte ens har någon aning om! Vissa typer av honung har visat sig ha brett spektrum av antibakteriell verkan mot bakterier som är resistenta mot antibiotika. Honungen är verksam mot både grampositiva och gramnegativa bakterier.   

Den är också antiinflammatorisk, innehåller antioxidanter (framförallt polyfenoler och flavonoider), är sårläkande, svampdödande, leverskyddande och har anticancerogena effekter. Honungen används bland annat för att förebygga och lindra hosta, för fertilitet och läka sår.

Just det, för att öka fertiliteten. Honung har setts öka mängden testosteron i blodet, spermier samt fertilitet. Där så mycket fokus ligger kring vad kvinnan kan och bör göra med sin kropp vid barnlöshet hos ett par anser jag detta vara en mycket intressant kunskap att lägga större vikt kring!  

”Tänk på att en del av honungens verksamma egenskaper kan förstöras om den hettas över 40 grader”

Och precis som med alla växter och födoämnen är det synergin av alla honungens delar som bidrar till dess effekt. Istället för att vi ska isolera vissa beståndsdelar och använda dem var för sig, eller tillskriva varje den en viss effekt. De samverkar alla tillsammans.

Tänk på att en del av honungens verksamma egenskaper kan förstöras om den hettas över 40 grader. Man bör alltså vänta tills vattnet har svalnat i tee innan honungen läggs i.

Honung och sårläkning

Antagligen det som honungen fått mest uppmärksamhet inom forskningen idag, dess sårläkande egenskaper. Bland annat tack vare sina antimikrobiella egenskaper är honung ett utmärkt val att smeta på sår eller brännskador för snabbare sårläkning och för att undvika inflammationer.

När honung läggs på sår drar den ut vatten till sig på grund av sin höga osmolaritet vilket också underlättar för att minska riskerna för infektion och bakterietillväxt. Men den lägger sig också som en skyddande hinna på såret och förhindrar att fler bakterier tar sig in. Väl på plats ökar honungen blodcirkulationen till området och påskyndar sårläkning. Därav används diverse honungsprodukter som såromlägg på många sjukhus idag.

Honung har även använts med bra resultat efter hudtransplantationer, där läkning har setts ske snabbare samt minskad risken för infektioner. Dessutom har smärtan efter operationen minskat och antal dagar på sjukhuset efteråt. Likväl som denna effekt har setts på sår och ärr efter andra typer av operationer.

Honung vid hosta

Vad känner man för att äta eller dricka när halsen gör så där ordentligt ont och varje sväljning river? Något mjukgörande och lenande, eller hur? Honung. Vad kan vara mer lenande än en sked honung? Men det är så klart av fler anledningar denna guldfärgade medicin är verksam vid hosta. Bland annat för sina antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper. Vi förstår dock inte alla mekanismer i honungen än men har sett att den är mycket hjälpsam vid exempelvis halsinfektioner.

Det har bland annat gjorts studier på barn med diverse lunginfektioner där grupperna med olika typer av honung har återhämtat sig snabbare än placebogrupperna. Framförallt inför natten, då honungen kan lena halsen och agera hostdämpande.

Men honungen har även visats effektiv på att minska besvär vid astma. Bland annat har studier med goda resultat gjorts där honungen inhalerats, precis som man gör med annan astmamedicin. Fler studier behövs dock för att utforska honungens möjligheter än mer.

Biodlare klädd i bikläder står över en bikupa i naturen. Bikupan står på en öppen yta med buskar och växtlighet runt om kring. Det växter blommor och solen skiner. Biodlaren håller i den översta lådan på bikupak
Biodlare tittar in i bikupan, vilket bör göras en varm och solig dag när de flesta bin är ute och söker efter mat.

Vidare ner i tarmen

Och precis som alla dessa egenskaper kan hela en inflammerad hals, kan de göra det samma med en inflammerad magsäck eller tarm. Den har dessutom setts minska diarréer hos patienter med tarmproblematik.

Honung och cancer

Honungen har också sett ge goda effekter mot cancer av flertalet anledningar. Bland annat ökar honungen responsen från immunförsvaret, avbryta signaler mellan olika celler, förändrar cellcykeln, förhindra att celler förökas, framkallar apoptos det vill säga programmerad celldöd från cellen själv (självmord av cellen helt enkelt) och förändrar aktiviteter i membranet i mitokondrierna som finns i alla celler. Dessa förändringar har sett i många typer av cancer såsom hud-, livmoders-, lever-, prostata-, njurcells-, urinblås-, muncancer och leukemi, med mera.

Att inta ett så harmlöst men kraftfullt födoämne som honung borde inte bara vara en del i varje cancerdrabbad individs kost, utan i allas,för att förebygga sjukdomar som cancer.

Honung och hjärt- och kärlsjukdomar

Framförallt tack vare de höga nivåerna av olika antioxidanter har honung setts ge en skyddande effekt mot hjärt- och kärlproblematik. Flertalet undersökningar visar på att honungen kan ha effektfulla farmakologiska funktioner för att minska kardiovaskulära problem.

Varför inte honung till barn under 1 år?

Dock vet vi idag att barn under 1 år riskerar att bilda botulism om det äter honung. Anledningen är att honung kan innehålla sporer vilka i tarmen kan utvecklas till bakterier som producerar ett gift vid namn botulin. Detta är dock sällsynt men rekommendationerna är därför att vänta med att introducera honung.  

Lokaltprducerade honungsburkar står uppradade och på varandra på en hylla i butik. Bilden är tagen snett nedifrån. Burkarna står på en trähylla och ovanför hänger en svart skylt där det står "lokalproducerad honung" som hänger på en vägg av tegelstenar. Burkarna är sexkantiga och har en etikett på sig med text samt enkla färger.
Köp lokalproducerad honung och stöd de små biodlarna, för att stärka immunförsvaret med nektar och pollen från närområden samt för att importerad honung ofta är uppvärmd och utblandad med andra sockerarter.

Köp helst honung från närområdet

Genom att äta närproducerad honung kan vi minska symtom av allergier eftersom vi får ta del av alla de pollen och nektar som kommer från växterna vi bor runt. Dessutom upphettas mycket av den honungen som köps i vanliga matbutiker, vilket få små lokala biodlare gör. Köper vi billig, framförallt rinnande, honung är det stor risk att den kommer från länder såsom Kina där bina varken behandlas väl och där honungen också blandas ut med andra sockerarter. Därav håller den sig rinnande längre.

”Manuka-honung i all ära men den svenska ljung-honungen har visat sig minst lika medicinalt verksam.”

Honung där bina tas väl hand kan kosta lite mer, men vi betalar för den världen vi vill ha. Samt för vår och våra barns hälsa.  

Ljung-honung lika bra som Manuka-honung

Manuka-honung i all ära, men en lokalproducerad ljunghonung (ljungen blommar sensommare/tidig höst) kan vara minst lika verksam för det som Manuka-honungen på senare år fått så mycket uppmärksamhet för.

Ljung-honungen har i studier visat sig ha mycket höga antioxidanta samt antibakteriella egenskaper. I vissa studier har den till och med visat sig ha högre antibakteriell aktivitet än Manuka, samt likvärdig sammansättning av många näringsämnen. Vi behöver alltså inte betala skyhöga priser för Manuka-honung när vi har massvis av inhemsk medicin i vår ljung-honung (som är allt annat än svår att få tag på). Köp svensk honung.

Läs också artikeln ”Recept på örthonung – örter i honung och varför du bör äta dem” för tips om vilka örter som är tacksamma att göra en infusion av tillsammans med honung. Där du lägger ner örterna i honungen och låter de sitta ett tag. Mycket gott, näringsrikt och perfekt medicin för familjen.

Referenser

Kavanagh, S., Gunnoo, J., Marques Passos, T., Stout, J.C. & White, B. (2019). Physicochemical Properties and Phenolic Content of Honey from Different Floral Origins and from Rural versus Urban Landscapes. Food Chemistry. 272(2019). Pp 66-75.

MeoSaleh, S. A., Al-AsiriAbdul, A., Mahesar Mohammad, L. & Ansari, J. (2017). Role of honey in modern medicine. Saudi Journal of Biological Science. 24(2017). Pp 975-978.

Samarghandian, S., Farkhondeh,T. & Samini, F.(2017). Honey and health: a review of recent clinical research. Pharmacognosy Research. 9(2). pp 121–127.DOI: 10.4103/0974-8490.204647

Ullah Khan, I., Dubey, W., Gupta, V., (214). Medicinal Properties of Honey: A Review. International journal of pure & applied bioscience. 2 (5). pp 149-156.

© 2023 Way of Life Hälso- & Örtblogg

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar