Kvinna håller lavendel

Herbalism – kunskapen om ätbara växter med hälsofrämjande, förebyggande samt behandlande egenskaper. Kärt barn har många namn, I Sverige kallas det ofta för fytoterapi, örtkunskap, örtterapi och så vidare. Så fort vi lägger till ”terapi” blir dock fokuset på behandling vilket tar bort en stor del av egenskaperna samt användningsområdet hos dessa växter.

Därför använder jag mig, liksom många svenska herbalister, av det engelska uttrycket herbalism, som ger en bredare förklarning. För en vidare definition kring ämnet läs artikeln ”Vad är en läkeväxt?”.

När man väl börjat lära sig om ätbara växter inser man att varenda dike, äng, park, fält och gräsmatta kryllar av ätbara växter. De flesta av oss går bara förbi dem, kan namnge några stycket men ängnar dem aldrig mer uppmärksamhet.

Dessa växter kan dock stärka vår hälsa, hjälpa oss vid vissa symtom, användas som mat, smaka gott, användas utvärtes och mycket mer. Ofta ligger fokuset just vid deras läkande effekter men det finns så många man kan använda i hälsofrämjande syfte.

Låg allmän kunskap och användning i Sverige kring herbalism

Det verkar som att kunskapen i Sverige angående läkeväxter är låg i jämförelse med andra länder. Därmed också användandet och antagligen attityderna kring dem. Allt i jämförelse med hur vi tidigare har använt dem samt hur de i dag används i andra länder.

Sverige har ytterst restriktiva lagar kring läkeväxter; hur de får användas, säljas och så vidare. Vilket ju kan vara bra, för att folk inte ska bli utsatta för kvacksalveri och förgiftningar. Men hur många giftiga växter finns det egentligen? Hur ofta sker förgiftningar till exempel i Sverige? Vi har absolut giftiga växter i vårt land men enligt giftcentralen sker det enbart ett fåtal förgiftningar av växter varje år. Det finns till exempel inte ett enda dödsfall av barn under giftcentralens 60-åriga existens genom förtäring av en giftig växt, vilket är den grupp som oftast råkar få i sig giftiga arter.

Svampar orsakar fler fall men den största anledningen till förgiftning och till och med död sker av farmalogiska preparat. En diskussion som sällan hålls eftersom vi anser att vi verkligen behöver dessa mediciner. Men vi har alltså inte samma tankar om våra mindre farliga, alltid använda, helt naturliga växter.

Ja, denna debatt kanske inte alltid är så balanserad utan precis som mycket annat ytterst baserad på intressen, finans och okunskap. Ingenting utesluter något annat. Vi kan, precis som många andra länder, använda örter gemnte det nutida vetenskapliga systemet. Det finns dessutom tillräckligt med vetenskpliga bevis på många läkeväxters positiva effekter.

Empowerment

Eftersom ”empowerment” är ett sådant centralt begrepp inom hälsa anser jag att de uråldriga kunskaperna (lika gamla som de år vi människor har traskat på denna planet, vi har tidigare enbart levt av naturen – icke att förglömma) är så viktiga. Att vi själva har och tar makten över att påverka vår hälsa. Bland annat genom att helt gratis använda oss av de hälsofrämjande växter som finns i vår natur, precis utanför dörren. Där vi självklart enbart plockar de växter vi är helt säkra på vilka de är.

De stärker inte bara vår kropp utan också självkänslan av att makten faktiskt till stor del ligger i mina egna händer och att jag själv kan påverka hur jag mår. Inte bara genom att till exempel köpa hälsosam mat, utan genom att spendera några minuter i naturen och helt gratis få hälsa i mina händer. Det är väldigt vackert och ganska beroendeframkallande (på ett bra sätt) när man väl börjat.

----> Klicka här för att läsa mer ---->

 

Artiklar inom herbalism: