Du visar för närvarande Öka minnet och minska depression med svampen lion’s mane – igelkottstaggsvamp

Öka minnet och minska depression med svampen lion’s mane – igelkottstaggsvamp

Den medicinala svampen lion’s mane, eller igelkottstaggsvamp som den heter på svenska, har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren för sin positiva effekt på vår kognition. Med förmågan att öka tillväxten av hjärnceller samt skydda hjärnan och minnet har lion’s mane visat på imponerande resultat från studier. Dessutom är den otroligt god som matsvamp, och kan odlas hemma!

Läs också följande artiklar om medicinalsvampar:

Medicinala svampar kan vara de viktigaste livsmedlen för din hälsa

Vanliga svenska svampar i skogen är både medicinala och hälsostärkande

Stärk din mentala förmåga med nootropiska örter och svampar

Vanliga och medicinala svampar som viktig källa till D-vitamin

Lion’s mane (Hericium erinaceus) har precis som alla svampar många strängar på sin lyra. En svamp med lång historia och användning framförallt inom den kinesiska medicinen som medicinalsvamp, men likväl som mat. Och idag har svampen studerats bredd för sina terapeutiska effekter på flera neurologiska sjukdomar.

”Enligt mig är lion’s mane en av de absolut godaste matsvamparna, med relativt mycket tuggmotstånd som kan användas istället för kött”

Denna söta svamp, med vad som liknar vita/ljusa ”hår” som växer neråt kan odlas, till och med hemma på egen hand. Och enligt mig personligen en av de absolut godaste matsvamparna, med relativt mycket tuggmotstånd och kan användas istället för kött.

Igelkottstaggsvamp är fridlyst i Sverige

Igelkottstaggsvampen växter också vild i Sverige men är dock väldigt sällsynt. Svampen är fridlyst och akut hotad, det är därför strikt förbjudet att plocka den i det vilda. Dess hotade existens beror framförallt på avverkningen av träd eftersom igelkottstaggsvampen växer på bok och ek. Likväl för den monokultur som råder i Sveriges skogar, där nästintill enbart gran och tall inplanteras efter avverkningarna.

Hälsofördelar med lion’s mane

Lion’s mane är inte enbart positiv för den kognitiva förmågan, som den fått så mycket uppmärksamhet för, utan erbjuder en myriad av hälsofördelar. Här är några:

Balanserar humöret

Förbygger cancer

Antiinflammatorisk (i studier setts effektiv mot inflammation i magsäcken)

Reglerar blodsockernivåerna

Blodtryckssänkande

Reglerar kolesterol

Höga nivåer antioxidanter

Stärker immunförsvaret bland annat genom betaglukaner

Lion's mane, igelkottstaggsvamp, hericium erinaceus. Vita små taggiga svampar ligger tätt ihop. De ser ut som vita bollar med små mjuka taggar runt sig. Närbild
Igelkottstaggsvamparna ser nästan ut som små blomkålshuvuden när de tittar ut, innan de får sina karaktäristiska ”hår” som växer neråt. En mycket god matsvamp.

Traditionell användning av lion’s mane

Lion’s mane har traditionellt används inom den kinesiska medicinen, likväl som inom den kinesiska matlagningen. Den har bland annat använts för att stärka inre organ, underlätta matsmältningen, öka livsenergin samt för mag- och tarmsår. Idag är lion’s mane godkänd av den kinesiska staten som medicinsk mat och får därmed säljas med den typen av påståenden. Den mesta forskningen som finns på svampen är just från Kina.

Lion’s mane har skyddade effekter på hjärnan och minnet

Mycket av fokuset i dagens forskning kring lion’s mane har legat på hur svampen kan skydda vår mentala förmåga, likväl för kognitiva sjukdomar såsom Alzheimers, demens, Parkinsons och depression.

”Igelkottstaggsvampen ökar tillväxten av hjärnceller och kan på så sätt exempelvis förbättra minnet”

Lion’s mane anses vara en så kallad nootropisk svamp, eller en ”smart-svamp”, det vill säga att den ökar den kognitiva förmågan såsom minnet och skyddar neuroner (det finns även örter som agerar likadant, alltså ”smarta-örter” – läs mer om dem här). Bland annat ökar igelkottstaggsvampen tillväxten av hjärnceller och kan på så sätt exempelvis förbättra minnet.

Mer forskning behövs för att säkerställa svampens effekter men flertalet studier visar idag på att regelbundet intag av svampen i hel form, pulver eller extrakt kan öka minnet, den kognitiva förmågan samt minska ångest och depression.

Svampen har stor potential vid behandling av diverse neurologiska störningar i hjärnan eftersom den innehåller ämnen som kan passera blod-hjärnbarriären.

 

Hericenoner och Erinaciner – NGF (Nervtillväxtfaktorer)

NGF, nervtillväxtfaktorer (nerve growth factore), är små proteiner som är viktiga för celltillväxten i hjärnan, likväl som bibehållandet och överlevandet av nervceller. Vilket är molekyler som återfinns i lions’s mane, framförallt viktiga verkar hericenoner och erinaciner vara.

Molekylerna är så pass små att de kan ta sig igenom blod- hjärnbarriären och just hericenoner samt erinaciner är de två föreningar som undersökts mycket i studier på lion’s mane. Där de anses inte bara bidra till att minska åldrandet av hjärnan, att bibehålla minnet, stimulera till nervtillväxt, reparera nervvävnad utan också positivt påverka humöret. Vilket låter logiskt om vi också ökar vår kognitiv, inte sant?

Hericenoner återfinns i fruktkroppen på svampen medan erinaciner främst i mycelet (”rotsystemet”) men även i fruktkroppen. Det finns alltså stora fördelar med att använda båda dessa delar i en produkt.

Lion’s mane under och efter en cancerbehandling för hjärnan

Chanchal Cabrera nämner specifikt lion’s man i sin bok ”Holistic Cancer Care” från 2023 som närande support för hjärnan bland annat för att reparera nervvävnader i organet. Där svampen kan hjälpa hjärnan att läka efter tumörer, cancerbehandling samt strålning. Vilket den bland annat gör tack vare sina effekter som antiinflammatorisk och antioxidant samt betaglukaner likväl som immunstärkande. Det är dock aldrig enstaka förmågor eller ämnen i svampar som bidrar till dess effekter utan just helheten och dess synergi.

Lion’s mane har också setts minska ångest samt depression och istället öka humöret – önskvärda effekter under och efter en sjukdom. I Kina används just många medicinalsvampar under cancerbehandling för att öka kroppens egna försvar, där lion’s mane är en av dem. Och likväl efter sjukdomen för att åter bygga upp hälsan. En regelbunden konsumtion av medicinala svampar har dessutom i studier visat sig minska riskerna för att drabbas av cancer.

Igelkottstaggsvamp mot depression

Det har skett stora mängder studier på lion’s manes påverkan på flera neurologiska sjukdomar, alltså sjukdomar som omfattar hjärnan, ryggmärgen och nerverna (hundratals olika tillstånd med andra ord). Däremot finns det inte tillräckligt med studier på depressioner än, men de studier som gjorts har dock visat på positiva effekter. Och med tanke på vad som upptäckts under studier för kognitionen verkar just depressioner vara ett framtida intressant studieämne vad gäller lion’s mane.  

”Ökade nivåer av NGF, nervtillväxtfaktorer, i lion’s mane har visat sig vara associerade till neuroplasticitet, alltså hjärnans förmåga till förändring, vilket forskare tror potentiellt kan leda till antidepressiva effekter”

Det är flertalet ämnen i lion’s mane som anses bidra till både dess effekt på att minska depressioner likväl som att öka den kognitiva förmågan. Och bland annat tros hericenoner och erinaciner som bidrar till nervtillväxt i hjärnan vara några av dem. Ökade nivåer av NGF, nervtillväxtfaktorer, har nämligen visat sig vara associerade till neuroplasticitet, alltså hjärnans förmåga till förändring, vilket forskare tror potentiellt kan leda till antidepressiva effekter.

Likväl anses lion’s manes antiinflammatoriska påverkan vara anledningar till minskning av depression eftersom tillståndet också kan vara kopplat till just inflammation. Flertalet studier har även sett förbättringar i sömn vilket inte bara leder till bättre mental förmåga utan också ett ökat humör. Vissa studier har även visat på en positiv effekt på en annan NGF, nervtillväxtfaktor, vid namn BDNF (brain-derived neurotrophic factor).

Lion’s mane verkar med andra ord påverka flertalet delar av hjärnan vilket skulle kunna vara mycket intressant för personer med depression. Mer forskning behövs som sagt för att fastställa dessa resultat. En svamp som lion’s mane har ju inte samma negativa effekter som dagens läkemedel för depression, utan stärker istället både den mentala och fysiska hälsan.

Lion's mane, igelkottstaggsvamp, odlad i påse. Närbild på en liten svamp som sticker ut genom påsen.
Lion’s mane kan odlas hemma i påse eller på trästumpar av bok eller ek.

Hur du kan använda lion’s mane – igelkottstaggsvamp

Så hur kan du då använda lion’s mane – igelkottstaggsvampen? Som jag nämnde tidigare är den fantastiskt god som matsvamp. Men kan även användas som pulver – i mat, som te eller som kapslar. Du kan köpa färdiga kapslar (eller göra egna), eller istället intas som tinktur.

Lion’s mane behöver användas regelbunden under en längre period för att dessa effekter ska uppnås.

Ju mer vi som konsumenter efterfrågar en relativt lättodlad svamp som lion’s mane, desto fler producenter och produkter kommer att ploppa upp på marknaden. Tänk om vi snart kan köpa lion’s mane i matvarubutiken såsom vi gör med de medicinala matsvamparna ostronskivling och shiitake!

Om du gillar att odla kan jag varmt rekommendera att testa odla lion’s mane hemma.

Att tänka på när du köper svampprodukter

Var noga med att kolla på samtliga produkter du köper med svampar vilken del av svampen som använts för att göra produkten. Svampar som odlas görs så i diverse substrat, såsom sågspån (eller andra i exempelvis ris). Mycelet av svampen, alltså dess ”rotsystem”, växer då i substratet och svampen fruktkropp ut ur det.

Många producenter använder dessvärre framförallt mycelet samt dess substrat vilket innebär en utblandning och produkten du köper innehåller alltså också ris/sågspån eller annan typ av substrat. De producenter som är noga med kvaliteten kommer att tydligt skriva ut vilka delar de använder. Vi vill ju helst inte köpa produkter som mestadels består av substratet.

Det finns fördelar med både fruktkroppen likväl som mycelet vad gäller lion’s mane, frågan är bara hur mycket av substratet som också finns med då mycelet används.

Köp tinkturer med lion’s mane (samt andra medicinalsvampar) av bästa kvalitet! Hos örtfabriken (10% rabatt med koden KAROLINESWAYOFLIFE)

Referenser

Cabrera, C. (2023). Holistic Cancer Care – an herbal approach. North Adams: Storey Publishing

Chong, P.S., Fung, M.L., Wong, K.H. & Lim, L.W. (2019). Therapeutic Potential of Hericium erinaceus for Depressive Disorder. International Journal of Molecular Science. 21(1). 163. doi: 10.3390/ijms21010163. PMID: 31881712; PMCID: PMC6982118.

Hobbs, C. (2020). Medicinal Mushrooms – the essential guide. North Adams: Storey Publishing

SLU Artdatabanken. (2023). Igelkottstaggsvamp – hericium erinaceus. Hämtat den 2023-10-30 från: https://artfakta.se/artinformation/taxa/hericium-erinaceus-769/detaljer

Stamet, P. (2000). Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms. New York: Ten Speed Press

© 2023 Way of Life Hälso- & Örtblogg

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar