Du visar för närvarande Dubbel effekt av musik och dans för att stärka hälsan

Dubbel effekt av musik och dans för att stärka hälsan

Att dansa är något av de mesta naturliga för människan att använda kroppen för. Förutom de fysiska fördelarna med att röra våra kroppar bidrar dans till mentala, sociala och spirituella fördelar. Styrkan med dansens kraft över oss är också kopplats till hur musik påverkar, vilket gör att vi får en ”dubbel effekt” av att dansa till musik. Trippel om vi lägger till den sociala aspekten som oftast kommer med dans. Här går vi igenom varför dans är så viktigt för hälsan.

Läs också tidigare artikel om ”Hur musik påverkar vår hälsa, kropp och vårt välmående

Så länge människan har existerat har vi dansat och format musik. Det är en otroligt viktig del i en folkgrupp för att stärka band, utföra spirituella ritualer och för att må bra helt enkelt. Nutida studier visar på att dans hjälper att reducera stress, ger bättre självförtroende och gör att vi mår bättre bland annat genom att serotoninnivåerna ökar.

Dans ökar minnet och minskar stress

Därför används dans idag som en behandlingsmetod och har i många studier exempelvis visat på en tydligt positiv verkan på ångest, stress och depression. Dessutom bidrar dans till att nya kopplingar mellan nervceller i hjärnan bildas, framförallt i delar av hjärnan som hjälper långtidsminnet och handlingsförmågan (alltså hur väl vi planerar, tänker och utför en handling).

Mindre smärta med hjälp av dans

Att dansa har även visat sig kunna påverka hur vi upplever smärta. När vi rör kroppen frisläpps diverse signalsubstanser i hjärnan samt opioid-receptorerna aktiveras vilket innebär att vår smärtgräns blir högre och vi känner därmed mindre smärta. En effekt som också kan kvarstå om vi dansar regelbundet. Studier har visat på en betydande förbättring i smärta med ca 60–150 minuters dans per vecka.

”När vi dansar aktiveras opioid-receptorerna i hjärnan vilket innebär att vår smärtgräns blir högre och vi känner därmed mindre smärta.”

För en person med kronisk smärta kan alltså en dansklass i veckan eventuellt vara till stor hjälp för att minska smärtsignalerna.

Afrikansk folkstam dansar på stampad lermark. I bakgrunden står gröna träd och personerna står i ring med kjolar och lätta kläder. En man i mitten spelar trumma och de andra klappar händerna och sjunger. Dans för hälsan
Dans är en sådan vital del av alla folkstammars ritualer för samhörighet, så vad missar vi som människor om vi aldrig dansar? Både för oss själva som individer och som grupp.

Dans för den fysiska hälsan

All typ av fysisk aktivitet är så klart helt nödvändig för kroppen och med hjälp av dans kan du bland annat:

– Få bättre kondition

– Ökad muskelmassa

– Starkare skelett och minskad risk för benskörhet

– Bättre balans

– Starkare hjärt- och kärlhälsa

– Bättre koordination

”Dans är en relativt komplex fysisk aktivitet och aktiverar många regioner av vår hjärna. Just därför får vi en sådan stor effekt av dans på hela vårt varande”

Och så mycket mer. Bland annat gör dansen att vi också ”kommer ner i kroppen”, släpper huvudet och känner våra kroppsdelar (som många helt glömmer i vardagen där kroppen knappt används). Vi får en större respekt för vår kropp, likväl som kreativitet och självuppfattning.

Varför dans påverkar oss annorlunda mot många andra fysiska aktiviteter

Dans är en relativt komplex fysisk aktivitet och aktiverar många regioner av vår hjärna, inklusive områden för sensoriska, motoriska, kognitiva, sociala, emotionella, rytmiska och kreativa beteenden. Just därför får vi en sådan stor effekt av dans på hela vårt varande.

Sällan mår vi så bra som när vi dansar i grupp

Allt vi gör i grupp som stärker vår koppling till andra belönas stort av vår hjärna. Vi är ett flockdjur och är ingenting utan varandra, vilket är hjärnans totala fokus – överlevnad – och ingen överlever utan flocken.

Därför frisläpps alla må-bra-hormoner när vi gör saker tillsammans; endorfiner, serotonin, dopamin, endocannabinoider och så vidare. Vi mår alltså toppen när vi arbetar och gör saker i flock. Dans får oss att binda samman som människor och grupp samt skapa tillhörighet.

Att hamna i trance

Att dansa till musik och hamna i tillstånd då vi totalt tappar tid och rum brukar nämnas att man hamnar i trans (vilket precis är vad musikstilen trance också handlar om). Du hamnar i ett flow helt enkelt.

Att hamna i trance eller i ett flow är den bästa formen av återhämtning vilket kan ske genom många typer av aktiviteter. Men musikens rytmer i samverkan med kroppens rörelse har en stark förmåga att sätta oss i dessa tillstånd. Det kanske kan ta ett litet tag att först vilket typ av musik som gör det för just dig. Alla musikstilar påverkar oss olika och vissa resonerar med oss, andra inte. Men jag tror att vi alla kan finna den formen av dans som gör just det för varje individ.  

Personligen upplever jag nog aldrig sådan extas och mening med livet som när jag hamnar i dessa trans-liknande tillstånd på ett dansgolv tillsammans med andra människor. Med mina ögon slutna och totalt uppslukad i musikens varenda vibration men tillsammans med många andra som upplever precis samma sak. För mig personligen finns det ingenting som är så kraftfullt.

Mamma och dotter skrattar och håller ut armarna. Bilden är tagen i närbild på när mamman håller sin ca 10-åriga dotter i famnen på festival. I bakgrunden syns många människor och vädret är soligt. Mamman ropar glatt och sträcker ut armen medan dottern ler in i kameran med armen utsträckt.
Idag är festivaler ett sätt många använder för att få möjlighet att dansa och lyssna på musik, i alla åldrar.

Dansens påverkan på hjärnan

Dans har en betydande påverkan på vår hjärna ur många synvinklar. Forskare hävdar bland annat att vi får en ”dubbel effekt” av musik och rörelse ihop. Musiken i sig stimulerar vårt belöningscentrum, samtidigt som dansen aktiverar de sensoriska och motoriska delarna av hjärnan (som vi ju mår bra av eftersom vi måste och bör röra våra kroppar). Och lägger vi till den sociala aspekten blir det väl en ”trippel effekt”.

”Dans har setts öka de vägar i hjärnan som förbinder de sensoriska med de motoriska regionerna, vilket innebär att hjärnan då kan kommunicera information snabbare mellan olika hjärnregioner eller nätverk”

Dans har just setts öka de vägar i hjärnan som förbinder de sensoriska med de motoriska regionerna, vilket alltså leder till att hjärnhalvorna binds tillsammans i större utsträckning. Dessa förstorade vägar innebär att hjärnan då kan kommunicera information snabbare mellan olika hjärnregioner eller nätverk.

Dansen påverkar hjärnan lite mer än många andra rörelseformer

All typ av rörelse av kroppen leder till en ökad kognitiv förmåga i form av exempelvis förbättring av minnet och stärka neurologiska kopplingar. Ja, du blir smartare både av att träna och att dansa. Men intressant nog har studier visat på att just dans stärker vår hjärna mer än många andra former av träning, vilket verkar bero på att det både innebär en fysiskt och mental ansträngning samtidigt som en social interaktion.

Det är alltså många delar av hjärnan som stimuleras samtidigt. Exempelvis visade en studie där forskare tittade på effekten av 11 olika aktiviteter såsom cykling, golf, tennis och simning och såg där att enbart dans sänkte deltagarnas risk för demens.

Vad är hemligheten med dansen? Antagligen just för att den sammankopplar så många delar av hjärnan. Kanske också för att den många gånger främst inte är prestationsinriktad? Utan mer förd (no pun intendeed….) av nöje och samhörighet? Hela meningen med dans är just att uttrycka sig kroppsligt, inte utföra en prestation (om vi inte pratar tävlingsdans).

Dans kan hjälpa individer med Parkinsons sjukdom

Ett sätt dans påverkar hjärnan har upptäckts hos personer med Parkinsons sjukdom där studier med dans har visat på fantastiska resultat. Parkinson är en funktionell neurologisk rörelsestörning som uppstår på grund av att dopaminproducerande celler i hjärnan försvinner, en signalsubstans som är helt avgörande för den fysiska kontrollen och koordinationen.  

När dessa individer rör sig till rytmer och dansar har betydande förbättringar sett i deras gång samt rörelser i främst överkroppen. Enligt forskare syns förbättringar hos personer med Parkinsons i talförmågan samt gång om de regelbundet rör sig rytmiskt såsom att dansa.

Även andra typer av rörelse såsom tai chi har visat sig effektiv vid Parkinsons, just eftersom det är rörelse som kopplar samman den mentala förmågan med den fysiska och kräver en annan typ av mental ansträngning än exempelvis styrketräning. Alltså ”medvetna rörelser”.

Det fina med dans är att det kan utföras på så många sätt; ensam, ”ensam” fast i grupp (att vi alltså rör oss till musik i vår egna takt och rörelse) eller koordinerat tillsammans i grupp. Hitta det sättet som passar dig bäst. Men det finns stora fördelar med att utföra dans i grupp, även om vi rör oss i våra egna rörelsemönster. Dance away.

Referenser

Basso, J. C., Satyal, M. K. & Rugh, R. (2021). Dance on the Brain: Enhancing Intra- and Inter-Brain Synchrony. Frontiers of Human Neuroscience. 14 – 2020. DOI: https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.584312

Chappell, K., Redding, E., Crickmay, U., Stancliffe, R., Jobbins, V. & Smith, S. (2021). The aesthetic, artistic and creative contributions of dance for health and wellbeing across the lifecourse: a systematic review. International journal of qualitative studies on health and well-being. 16(1). DOI: https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1950891

Harvard Medical School. (2015). Dancing and the Brain. Hämtat den 2023-05-08 från:

https://hms.harvard.edu/news-events/publications-archive/brain/dancing-brain

Hickman, B., Pourkazemi, F., Pebdani, R. N., Hiller, C. E. & Fong Yan, A. (2022). Dance for Chronic Pain Conditions: A Systematic Review. Pain Med. 1:23(12). Pp 2022-2041.  doi: 10.1093/pm/pnac092.

Koch, S. C., Riege, R. F.F., Tisborn, K., Biondo, J., Martin, L.& Beelmann, A. (2019). Effects of Dance Movement Therapy and Dance on Health-Related Psychological Outcomes. A Meta-Analysis Update. Frontiers in Psychology. 10 – 2019. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01806

Victoria State Government. (2023). Dance – health benefits. Hämtat den 2023-05-09 från: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/dance-health-benefits

© 2023 Way of Life Hälso- & Örtblogg

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar