Du visar för närvarande <strong>Du blir smart av växter och svamp; ät grönsaker och mat från växtriket</strong>

Du blir smart av växter och svamp; ät grönsaker och mat från växtriket

Du blir smart av växter och svampar eftersom ämnen i dem ökar din kognitiva förmåga. Bland annat genom att stärka minnet, öka vakenheten och skydda nervceller. Vill vi ha den mentala förmågan på topp bör vi inkludera många växter i kosten och livet.

Växter och svampar påverkar vår hjärna på många plan; koffeinets hämmande effekt av trötthet, smärtstillning från opiumvallmon, serotoninpåverkan av saffran och sammankopplingen av hjärnans alla delar av psykedelisk svamp för att nämna några.

Växter har förmågor att dämpa likväl som att öka aktiviteter i hjärnan samt skydda nervceller. Här vill jag så klart även inkludera svampriket, som inte alls är nära besläktat med växter utan snarare mer genetiskt lik djur. Men som precis som växter har dessa skyddande effekter på vår hjärna och resterande kropp.

Ökar ditt IQ av växter…?

Kommer växter att öka din IQ? Det finns faktiskt studier som visar på att så kan vara fallet, bland åkerpilörten (persicaria maculosa) som växer på åkrar och längs vägar i hela södra Sverige.  Men just IQ är väl ändå ett förlegat sätt att se på intelligens? Vi kanske främst behöver fråga oss vad intelligens är. Enligt min mening är det viktiga för oss som individer hur väl vi kan utnyttja vår kognitiva potential. Vilket vi i allra högsta grad kan påverka genom kosten vi äter, antigen genom att minska eller öka våra förmågor.

”Växter kan hjälpa din kognition bland annat genom att öka minnet (långtids-, korttids- och arbetsminne), din vakenhet, skydda nervceller samt ge näring till hjärnan så att den kan fungera optimalt”

Växterna kan hjälpa din kognition bland annat genom att öka minnet (långtids-, korttids- och arbetsminne), vakenhet, skydda nervceller samt ge näring till hjärnan så att den kan fungera optimalt. På så sätt har du möjlighet att utnyttja all den potential som du och din hjärna har, och kanske mer än du trodde att du hade.  

Det fina med växter är att de innehåller många ämnen som alla påverkar hjärnan på olika sätt varpå vi kan få inverkan på hjärnan ur flera synvinklar. Till skillnad från exempelvis konventionella läkemedel som oftast enbart innehåller ett ämne och därmed en form av påverkan. Växter och svampars alla delar agerar synergiskt och stärker många aspekter av vår mentala och fysiska hälsa.

Nootropiska ”smarta” växter och svampar ökar den kognitiva förmågan

Inom örtkunskapen pratar vi om så kallade nootropiska örter och svampar, vilka hjälper till att stärka den kognitiva förmågan. En myriad av ämnen i dessa hjälper till att öka blodtillförseln till hjärnan, nybilda nervceller, skydda nervceller och öka vårt fokus bland annat.

Läs mer om nootropiska örter och svampar: ”Stärk din mentala förmåga med nootropiska örter och svampar

Lion's mane, igelkottstaggsvamp, hericium erinaceus. Vita små taggiga svampar ligger tätt ihop. De ser ut som vita bollar med små mjuka taggar runt sig. Närbild
Lions mane är en så kallad nootropisk svamp som skyddar nervceller, ökar vår vakenhet samt minne. En mycket god matsvamp.

Acetylkolin – minne och vakenhet

En av hjärnans nycklar till kognition och klarhet är signalsubstansen acetylkolin som hjälper oss att hålla fokus, tänka klart och minnas. Det är bland annat denna signalväg som rubbas vid Alzheimers och demens. Många växter kan hjälpa oss att hålla kvar den viktiga neurotransmittor i hjärnan, bland annat genom att de förhindrar de enzymer som bryter ner acetylkolin och dess effekt kan därmed kvarstå. Örter som gör det är bland annat ginkgo och bacopa, två växter som är välstuderade för dess effekter på den mentala förmågan.

Växter och svampar som istället kan öka frisläppningen av acetylkolin i hjärnan är broccoli, sojabönor, shiitakesvamp, quinoa, igelkottstaggsvamp och brysselkål. För att nämna några.

Antioxidanter skyddar hjärnan

Antioxidanter i växter är även de några av de viktigaste ämnena för vår hjärna som hjälper till att skydda nervcellerna, motverka inflammationer (även hjärnan kan få akuta eller kroniska låggradiga inflammationer) och förbättra den kognitiva förmågan.

”Genom att inkludera vilda växter i vår kost, där miljön är mer stressande och hårdare än en fluffig pallkrage eller ett skyddat växthus, kan vi få högre nivåer av antioxidanterna som i sin tur skyddar hjärnan”

Växter såsom bland annat salvia, rosmarin och blåbär är rika på antioxidanter men alla växter innehåller antioxidanter som ett skydd mot oxidativ stress. Antioxidanter bildas när växter utsätts för stress av olika slag, såsom ljus och temperaturen. Genom att inkludera vilda växter i vår kost, där miljön är mer stressande och hårdare än en fluffig pallkrage eller ett skyddat växthus, kan vi alltså få än högre nivåer av de viktiga antioxidanterna.

Karotenoider i grönsaker och frukter gör dig smartare

Karotenoider (provitamin A) såsom lutein och polyfenoler som finns i många grönsaker och frukter har i studier setts öka den kognitiva förmågan, likväl som de i labb visat sig ha skyddande effekter på nervceller. Dessa ämnen finner vi bland annat i morötter, gröna bladgrönsaker (inklusive vilda ätliga växter såsom kirskål och nässlor), aprikoser och nypon.

Ökat minne med hjälp av örter och växter

Det har forskats på en hel del växter för att öka minnet; gullviva, rosmarin, gotu kola, salvia, ginkgo, pepparmynta och citronmeliss för att nämna några. Alla dessa växter bidrar med ökat minne på olika sätt men vi kan konstatera att om vi äter en stor variation av växter i vår regelbundna kost kan vi få en ökad minneskapacitet. Bäst effekt får vi alltid om vi använder många växter som synergiskt stärker varandras effekter.

Här är några välstuderade örter för minnet:

Salvia (saliva officinalis & s. lavendulaaefolia) har setts öka minnet och uppmärksamheten hos äldre personer, likväl som att förbättra beteendemässiga parametrar hos individer med Alzheimers.  

Rosmarin (rosmarinus officinalis) ökar bland annat blodtillförseln till hjärnan vilket är en anledning till dess positiva effekter på minnet (och hårtillväxt). En effekt som i studier setts hos både hälsosamma unga personer samt hos äldre, bland annat individer med Alzheimers. En effekt som till och med kan fås genom att inandas den eteriska oljan.

Pepparmynta (mentha x piperita) har i flera studier settsökar arbetsminnet likväl som långtidsminne. Samtidigt som örten bidrar till minskad stress men ökad vakenhet, vilken kombination!

Grönsaker och kryddor, örter, ligger på en skärbräda av trä. Gul lök, potatis, salladslök, vitlök, timjan, persilja och stjärnanis. Smart av växter
Genom att äta många grönsaker, kryddor och andra växtligheter stärker vi vår kognitiva förmåga och däribland minnet.

Svampar och växter stimulerar bildandet av nya nervceller

Medicinala svampar har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren tack vare dess otroliga krafter på både vår allmänna hälsa men också vår mentala förmåga. Svampar såsom lions mane/igelkottstaggsvampen (hericium erinaceus) har setts öka nybildningen av nervceller samtidigt som den skyddar de nervceller som redan finns.

”I studier har setts att personer som konsumerat svampen Lions Mane under 2–3 månader har fått bättre minneskapacitet samt minskad ångest, nedstämdhet och trötthet”

Bland annat innehåller Lions mane hericenoner som kan stimulera produktionen av nervtillväxtfaktor (NGF) i hjärnan. NGF hjälper till att skydda neuroner från degeneration och död. I studier har setts att personer som konsumerat svampen under 2–3 månader har fått bättre minneskapacitet samt minskad ångest, nedstämdhet och trötthet. Dessutom innehåller Lions mane acetylkolin som jag nämnde i stycket ovan är en viktig signalsubstans för minnet samt inlärning.

En välbalanserad kost med stor variation är det bästa

Denna text handlar inte om att bara äta växter skulle vara det bästa. En kost med stor variation är att rekommendera. Feta fiskar erbjuder exempelvis viktiga fettsyror för vår hjärna (framförallt växande sådan hos barn), animalier hemjärn (som är lättare för kroppen att ta upp än icke-hemjärn från växter) och så vidare.

Men att inte äta tillräckligt med grönsaker, frukter och växter kommer göra att din hälsa och din mentala förmåga får lida. Vilket dessvärre en majoritet av västvärldens vuxna, inklusive svensken, idag inte gör. Antagligen sträcker du dig då efter en extra kopp kaffe och hoppas på några timmars mer energi. Vilket bäddar för utbrändhet och mentalt sviktande.

Ät tillräckligt med grönsaker istället. Dagligen. (Och rör på kroppen).

Hur mycket grönsaker behöver vi äta per dag? Minst 500 gram (1/2 kg), vilket gäller även för barn eller strax därunder. För att du ska få ihop det bör du äta växter till varje måltid. Gör du och dina barn det?

 

Referenser

Datsen, S. (2022). Lion’s mane mushroom: A fungus to remember, a novel venture into dementia therapy. Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1698668/FULLTEXT01.pdf

Kennedy, D.O. &  Wightman, E. L. (2011). Herbal Extracts and Phytochemicals: Plant Secondary Metabolites and the Enhancement of Human Brain function. Advances in Nutrition. 2(1). Pp 32-50. DOI: https://doi.org/10.3945/an.110.000117

Perry, N. & Perry, E. (2018). Your brain on plants – improve the way you think and feel with safe and proven medicinal plants and herbs. The experiment: New York.

Simopoulos, A.P. (2004). Omega-3 Fatty Acids and Antioxidants in Edible Wild Plants. Biological Research. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0716-97602004000200013 

 

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar