Du visar för närvarande Innehåller vilda växter mer näring än odlade grönsaker?

Innehåller vilda växter mer näring än odlade grönsaker?

Vi vet idag betydelsen av att äta stora mängder grönsaker och andra växter för vår hälsa, så att vi får i oss alla nödvändiga näringsämnen kroppen behöver för att fungera optimalt. Samtidigt som vi allt för sällan vänder oss till de vilda växterna som finns överallt i vår natur, helt gratis. Frågan är om de innehåller mer näring än odlade grönsaker? Det enkla svaret är; ja, vilda växter verkar med största sannolikhet innehåller mer näring än odlade grönsaker och växter. Och här är varför.

Läs också artikeln ”Brännässla är mer näringsfylld än något grönt salladsblad i matbutiken

Samt andra artiklar om ätbara vilda växter.

Med vilda ätbara växter menas här alla de ätliga växter (och svampar) i vår natur som människan använder och använt som föda, inklusive bär, nötter, frön, frukter, blad, rötter och så vidare. Dessa vilda ätbara växter har varit helt avgörande för människans överlevnad men glöms idag bort i utbyte av kommersiellt odlade grödor.

Växter och grönsaker är helt avgörande för vår hälsa, evolutionen har helt enkelt skapat våra kroppar att dra nytta av alla de näringsämnen som dessa växter innehåller. Den samlade forskningen inom epidemiologi och nutrition visar på att ju mer växter vi inkluderar i vår kost desto lägre nivåer av de vanligaste folksjukdomarna finner vi, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och Alzheimers.

Dagens grönsaker är förädlade och olik dess ursprung

Ju mer vi har odlat fram grödor och grönsaker har vi också förädlat bort delar av dem som vi tyckt varit lite för bittra, lite för hårda, lite för svåra och så vidare. Och framförallt odlat på de egenskaper som skapat störst skördar. Fram till idag när få av de växter vi köper i butiken liknar dess ursprung överhuvudtaget. Precis som en chihuahua har föga gemensamt med dess föregångare vargen.

Analyser visar på högre mängder näring i vilda växter

Hur mycket näring växter innehåller varierar så klart beroende på deras växtförhållanden; växtplats, jorden, soltimmar, temperatur, vattning och så vidare.

”Analyser visar på att vilda ätbara gröna blad rent generellt innehåller högre nivåer av natrium, kalcium, kalium och magnesium än odlade sallader, spenat och kål”

Men analyser som gjorts visar bland annat på att vild rucola innehåller högre nivåer av natrium, kalium och fluor än odlad rucola. Samt att vilda ätbara gröna blad rent generellt innehåller högre nivåer av natrium, kalcium, kalium och magnesium än odlade sallader, spenat och kål.

Enligt en vetenskaplig artikel från 2016 är det stor risk att de biologiska aktiviteterna (såsom antioxidanter och andra viktiga hälsoeffekter) minskar när vi domesticerar och förädlar en vild gröda.

Vi måste titta på helheten av växtens verkan på oss – inte bara vitaminer och mineraler

När vi avgör hur ”bra och nyttig” en växt är för oss, samt vilken näring den innehåller, kan vi inte enbart titta på enskilda näringsämnen utan helheten samt alla de fytokemikalier och liknande ämnen som har viktiga funktioner i våra kroppsliga system.

Fytokemikalier är ämnen som inte är direkta näringsämnen såsom vitaminer, mineraler eller makroämnen (fett, protein och kolhydrater) utan som ger andra viktiga effekter; exempelvis antioxidanter, antiinflammatorisk eller antimikrobiell verkan.

Eftersom vilda växter har många av dessa ämnen och därmed effekter kallar vi dem läkeväxter för dess läkande och medicinala aktiviteter, något som relativt få odlade grödor stoltserar med. De odlade grödorna är istället hälsofrämjande och stärker alltså vår hälsa, men används inte på samma sätt medicinalt som våra läkeväxter såsom brännässlan.

Närbild på blomma av maskros ovanifrån med stark gul färg. Under och bredvid finns blommande rödplister med lila blommor. Blommorna står i grönt gräs. vilda växter mer näring än odlade grönsaker
Varje gräsmatta kryllar av ätliga vilda växter som vi kan använda i maten. Här maskros och rödplister, två ätbara växter.

Växter behöver kämpa för att bilda som mest näring

Många av de ämnen i växter som är viktiga för våra kroppsliga system är ämnen som växterna bildar för att skydda sig mot diverse skadliga djur och förhållanden. Bland annat viktiga fytokemikalier såsom antioxidanter.

”När växter utstår ett hårdare klimat, med mindre vatten, extremare vädertillstånd med exempelvis torka eller fler skadedjur bildas mer av vissa näringsämnen såsom antioxidanter”

När växterna får utstå ett hårdare klimat, med mindre vatten, extremare vädertillstånd med exempelvis torka eller fler skadedjur bildas än mer av dessa för oss så viktiga näringsämnen. Växter som alltså får kämpa lite i livet kommer innehålla mer näringsämnen för oss människor. En vild växt i ett kargt landskap kommer med andra ord innehålla mer fytokemikalier än en växt som fått perfekta, omhuldande förhållande i ett växthus eller pallkrage.  

Odlade växter innehåller ofta mer kolhydrater

Under åren av kultivering av diverse grödor har vi förädlat fram de växter som varit sötast, och därmed odlat bort bitterhet, till viss del kostfibrer och annat som är mindre åtråvärt. Och istället fått fram sötare växter (framförallt frukter) med högre socker- och stärkelsenivåer och samtidigt färre kostfibrer.

Vilda växter är inte förädlade

Men vilda växter har istället inte förädlats utan är precis så som moder jord har format fram dem att vara för att fungera optimalt i dess miljö. Precis så starka, näringsfyllda och medicinala som evolutionen har skapat dem. Utan förändringar från människan förmätenhet.  

Utarmade jordar eller bara förstörda jordar?

Vi får ofta idag höra att våra jordar har blivit utarmade på näringsämnen, men stämmer det? För att helt säkert veta det skulle vi behöva ta jord från en åker och analysera den med samma teknik och från samma åker för säg ca 50–100 år sedan. Inte helt enkelt. Dessutom gödslas åkermarker med diverse ämnen för att skapa så stora skördar som möjligt, så analyser visar många gånger på att vissa mineraler finns i lika stora halter idag.

Enligt Livsmedelsverket har man i studier från livsmedelstabeller där jämförelser från förr och nu gjorts sett att vissa näringsämnen minskat i grönsaker. Dock verkar denna minskning främst bero på den snabba växtförädlingen där större skördar prioriteras framföra näringsfyllda växter, så kallad genetisk utspädningseffekt. Snarare än att jordarna utarmas. Varpå vi ju skulle kunna dra slutsatsen att vilda växter med största sannolikhet innehåller mer näring än dagens kommersiellt förädlade grödor.

Vad vi däremot vet är att monokultur, alltså att enbart odla en gröda (och oftast använda diverse besprutningsmedel för att döda av andra växter) påverkar jorden negativt. Varje växt bidrar med att binda olika mineraler till marken varpå en jord med många olika växter bidrar till en rikare jord.

Jordar som heller inte konstant blir ”rörda” och plogade kvarhåller fler mikroorganismer, maskar och svampar, vilka alla bidra till mer näring i marken. Precis som mikrofloran i våra tarmar. Ju mer vi rör och bearbetar jorden desto mer förstör vi dess ekosystem och därmed näringen.

Och vilda växter? Växer ibland på rörd mark, ibland inte. Därför plockar vi vilda växter från många typer av miljöer. Men om de växer på rörda marker vet vi att dessa med största sannolikhet inte blivit besprutade med bekämpningsmedel för ogräs.

Obesprutad och naturlig mat innehåller antagligen mer näring

Så hur är det då med de icke-ekologiska odlade grödorna, alltså de besprutade, innehåller de mindre näring? Den största mängden odlade växter som idag säljs är besprutade medan de flesta vilda växter inte är det.

”Den största mängden odlade växter som idag säljs är besprutade medan de flesta vilda växter inte är det. Analyser visar på att besprutade växter ofta innehåller mindre näring”

Vissa studier visar på att ekologiska produkter inte innehåller mer näringsämnen såsom vitaminer och mineraler än besprutade produkter. Medan andra har visat på högre nivåer av ämnen såsom polyfenoler (antioxidant), Vitamin C, E och karatenoider (förstadie till A-vitamin) i ekologiska livsmedel. Just antioxidanter har i många studier visat sig högre i ekologiskt odlade grödor.

Några studier har visat på ett högre innehåll av vissa mineraler i ekologiska produkter. Men det behövs fler studier för att kunna fastslå skillnader. Det verkar som att jorden grödorna växt i spelar större roll angående mineralinnehållet än odlingssättet.

Och våra vilda ätbara växter kan ju anses ekologiska, och förhoppningsvis inte besprutade. Obesprutade produkter (ekologiska) innehåller dessutom mindre mängder kadmium, en tungmetall som återfinns i bekämpningsmedel och därför i de livsmedel som besprutats. Kadmium lagras i njurarna och en lång tids exponering för tungmetallen kan leda till problem med njurarna samt cancer. Ämnet är även skadliga för vår tarmfloraimmunförsvar och rent allmänt för vår hälsa.

Färska gröna örter i krukor och på skärbräda av trä. På skärbrädan finns också en kniv med träskaft och två glas; ett med charlottenlök och ett med hackade örter. Det ligger vitlöksklyftor vid sidan om.
Varför inte använda både odlade och vilda växter för att få så stor mängder växter som möjligt i vår kost?!

Bitterämnen är otroligt viktiga för matsmältningssystemet

Några av de ämnen vi har förädlat bort men som spelar en otroligt viktig roll i vår matsmältning är bitterämnen. Eftersom giftiga ämnen är bittra har vi som människor en naturlig skepticism till dessa smaker. Men i princip allt som växter vilt har bitterämnen i olika grader. Och vad händer när vi tar bort dessa nästintill fullständigt från vår mat? Vår matsmältning får betala för det.

Bitterämnen effektiviserar nämligen hela matsmältningssystemet, ökar saliven och därmed nedbrytningen av mat i munnen, ökar enzymernas nedbrytande aktivitet i magsäcken, gör att magsäckstömningen går långsammare och vi kan därmed bättre kontrollera blodsockernivåerna, frisläpper mer galla från gallblåsan, stärker levern och dess aktivitet, ökar tarmrörelserna i tarmen och så vidare.

”Bitterämnen är viktiga ämnen för vårt matsmältningssystem, vilka har förädlats bort i odlade grödor medan nästintill alla vilda växter har olika grader beska i sig”

Vilda växter har mängder av dessa bitterämnen i sig, väldigt få kultiverade odlade grönsaker har idag det (Läs mer om bitterämnen i artikeln: ”Bittra ämnen för matsmältningen”).

Näring tappas vid lagring

Ju längre vi lagrar grödor desto mer näringsämnen tappas. Vi får alltså ut absolut mest av att plocka grödor direkt från plantan och äta dem. Om du inte själv odlar grönsaker blir det svårt, men genom att plocka vilda ätbara växter blir det tillgängligt för alla. Dessa växter finns överallt (lite karg på vintern så klart) och kan ätas mer eller mindre direkt efter att de plockats.

Vilda bär innehåller samma eller mer näring än odlade

Enligt en studie från 2016 innehåller vilda bär samma mängd eller mer näring än kommersiellt odlade bär gällande antioxidanter samt antimikrobiell, antiinflammatorisk och anticancerogen verkan.  

Summa summarum; vilda växter innehåller ofta mer näring än odlade grönsaker

Ja, vilda ätbara växter verkar innehålla mer näring än odlade grödor. Dessutom är de tillgängliga för alla, när vi lärt oss att identifiera dem. De är gratis och ger kanske allra viktigaste empowerment och egenmakt.

Dessutom kan konsumtionen av vilda växter leda till att vi helt enkelt äter en större variation av växter vilket bidrar till fler näringsämnen och positiva effekter på vår hälsa. Ut och plocka!

Lär dig identifiera vilda ätliga växter –

Kom på örtvandring i Mölnlycke/Göteborg

Vill du lära dig identifiera vilda växter du kan äta i vår svenska natur? Följ med på örtvandring i Mölnlycke, bara 10 min buss- eller bilresa från Göteborg. Under en vandring letar vi vilda växter, smakar på dem och pratar om hur de kan användas för att stärka hälsan samt läka besvär. Pågår från våren fram till ca oktober. Läs mer på min webbsida; www.way-of-life.se

Referenser

Livsmedelsverket. (2022). Har grönsaker, frukt och spannmål blivit mindre nyttiga? Hämtat den 2023-05-23 från: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/har-gronsaker-frukt-och-spannmal-blivit-mindre-nyttiga

Karttunen, K. (2022). Är ekologisk mat nyttigare och mer hälsosam? Hämtat den 2023-05-22 från: https://blogg.way-of-life.se/kost/ar-ekologisk-mat-nyttigare-och-mer-halsosam/

Li, Y., Zhang, J-J., Xu, D-P.,  Zhou, T., Zhou, Y., Li, S. & Li, H-B., (2016). Bioactivities and Health Benefits of Wild Fruits. International Journal of Molecual Science. 17(8). Pp 1258. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms17081258

Upton, R. (2013). Stinging Nettles Leaf (Urtica Dioica L.): Extraordinary Vegetable Medicine. Journal of Herbal Medicine 3(1). pp 9-38.

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar