Du visar för närvarande Är ekologisk mat nyttigare och mer hälsosam?

Är ekologisk mat nyttigare och mer hälsosam?

Att äta ekologisk mat har blivit allt vanligare men frågan är om ekologisk mat är nyttigare och mer hälsosam än vanliga besprutade livsmedel? Det finns idag ingen tvekan inom forskarvärlden om att bekämpningsmedel är skadliga för vår hälsa, vår jord, naturen och djur. Så istället för att fråga vad ekologiska produkter innehåller som besprutade inte gör bör vi kanske främst istället fokusera på vad de inte innehåller. Men visst finns det också forskning som visar på att ekologiska produkter innehåller mer näringsämnen.

Vi äter och köper inte ekologiska produkter enbart för vår egen hälsas skull utan även för hälsan av vår jord och de djur vi föder upp för att äta eller nyttja för diverse livsmedel. Det tycker jag är det viktigaste att understryka när vi pratar om obesprutad mat. Det är inte enbart för min hälsas skull, utan för allas på denna jord.

De som odlar ekologisk måste lära sig läsa naturen, följa den, förstå den och med det kommer respekt. Ett skifte i fokus från produktion för maximal ekonomisk vinning, till ett större helhetsperspektiv till vår plats på jorden i samverkan med naturen. Det handlar inte enbart om att ”äta bättre eller sämre”, det är så otroligt mycket större än så. Och med våra pengar köper vi oss den värld vi vill leva i. Var lägger du dina?

Vad ekologiskt innebär

Att livsmedel är ekologiskt odlade innebär bland annat att de inte blivit besprutade med kemiska bekämpningsmedel mot ogräs eller skadedjur. Ekologiskt kött innebär främst att djuren fått ett mer naturligt levnadsätt, med mer yta och tid utomhus, samt blivit uppfödd på ekologiskt foder.

”Enbart 9% av livsmedelshandeln i Sverige är ekologiska produkter. Vilket är svaga siffror i jämförelse med stora delar av Europa”

Obesprutade marker viktig för att binda koldioxid

Det har bland annat uppdagats hur viktig jorden (alltså marken) är för att binda koldioxid från luften. I biodynamiska och ekologiska odlingar gräver och plöjer odlarna inte på samma omfattande sett och behåller därför en stark jord full med livsnödvändiga bakterier och svampar. Mikroorganismerna störts inte och bygger därmed en stark levande jord, precis som i våra tarmar. Och denna typ av hälsosam jord kommer alltså också att binda mer koldioxid. Dessutom finns på dessa odlingar mängder av olika växter som alla bidrar med fördelar till marken. I motsats till monokulturer med besprutningar där det enbart finns en gröda. Lite så där spöklikt onaturligt.

Liten gårdsbutik som säljer ekologiska grönsaker och frigående kyckling. Bilden är tagen på lådor med färgrika grönsaker som står på ett träbord. Bakom dem står en skylt med att allt är ekologiskt odlat och att de även säljer frigående kyckling. På väggen hänger kransar med torkade örter. Ekologisk mat nyttigare
Att odla ekologiska grönsaker innebär större risker och osäkrare tillvaro. Men i samklang med naturen och med mindre risker för att drabbas av cancer, minskad fertilitet och andra hälsofarliga sjukdomar som kommer med besprutningsmedel.

Sverige låg handel av ekologiska produkter än Europa

Under 2021 stod ekologiska livsmedel (och alkohol) för ca 9% av den svenska livsmedelsmarknaden. Och det har gått lite upp och ner mellan 2018-2021. Däremot ökar den direkta försäljningen från gård till konsument, alltså från gårdsbutiker och liknande. 60% av den ekologiska mat som säljs är i just i daglighandel till konsumenter, men tyvärr har den dock minskat de senaste åren. Jag tror att många av oss tänker att ökningen är markant mycket större än vad den faktiskt är. 91% av allt som säljs i Sverige är fortfarande inte ekologiskt.

Vilket är svaga siffror i jämförelse med stora delar av Europa. I Danmark är handeln av vissa ekoprodukter mer än dubbelt så hög som i Sverige, vilket också är det land i världens med högst andel ekoprodukter i handeln. Vi har alltså lång väg att gå vi i Sverige, ett land med samma köpkraft som Danmark. I Tyskland ökade försäljningen av ekologiska produkter med 22% 2020, och ytterligare 6% 2021. Varför halkar moderna rika Sverige så efter?!

Ekologisk mat verkar innehålla mer näring och vara nyttigare

Vissa studier visar på att ekologiska produkter inte innehåller mer näringsämnen såsom vitaminer och mineraler än besprutade produkter. Medan andra har visat på högre nivåer av ämnen såsom polyfenoler (antioxidant), Vitamin C, E och karatenoider (förstadie till A-vitamin) i ekologiska livsmedel. Just antioxidanter har i många studier visat sig högre i ekologiskt odlade grödor.

Obesprutade produkter (ekologiska) innehåller dessutom mindre mängder kadmium, en tungmetall som återfinns i bekämpningsmedel och därför i de livsmedel som besprutats. Kadmium lagras i njurarna och en lång tids exponering för tungmetallen kan leda till problem med njurarna samt cancer. Ämnet är även skadliga för vår tarmflora, immunförsvar och rent allmänt för vår hälsa.

Några studier har också visat på ett högre innehåll av vissa mineraler i ekologiska produkter. Men det behövs fler studier för att kunna fastslå skillnader. Det verkar som att jorden grödorna växt i spelar större roll angående mineralinnehållet än odlingssättet.

”Flertalet studier visar på högre nivåer av ämnen såsom polyfenoler (antioxidant), Vitamin C, E och karatenoider (förstadie till A-vitamin) i ekologiska livsmedel”

Vissa besprutade grödor kan innehålla mer proteiner eftersom medlen som används innehåller stora mängder kväve. Men däremot har studier sett att kvaliteten på proteinet är bättre i ekologiska grödor. Studier har också visat på viktiga hälsosamma fettsyror i bröstmjölken hos ammanade kvinnor som äter en ekologisk kost.  

Det är många studier som visat på ett högre innehåll av diverse näringsämnen i ekologiska produkter i jämförelse med besprutade, alltså att ekologisk mat skulle vara nyttigare. Varpå jag personligen inte förstår varför många fortfarande hävdar att det inte är skillnad på näringsämnen mellan de två olika odlingssätten? Review-artiklar från de senaste åren visar på att det verkar finnas skillnader.

Högre mängder antioxidanter i ekologiska produkter

Varför innehåller ekologiska grödor mer antioxidanter? Därför att antioxidanter produceras av växter när de är i stressande situationen som ett skydd. Och en obesprutad (naturlig) miljö med andra ogräs och djur är mer stressande varpå växterna producerar fler antioxidanter. Vilket alltså är positivt för oss då de blir ”starkare” och innehåller mer näring (precis som att vi människor behöver utmanas lite i livet för att bli starka och motståndskraftiga). Dessa högre halter av antioxidanter har setts i grönsaker såsom spenat, tomater (och dess produkter såsom ketchup), kål, vitlök, gröna bladgrönsaker, grön paprika, oliver, blomkål, päron, aubergine, persikor och äpplen.

Ekologiska blåbär har setts innehålla högre mängder fytokemikalier, alltså ämnen som inte är näringsämnen (vitaminer, mineraler eller makroämnen) utan anda viktiga substanser för vår hälsa. Bland annat de som ger växterna deras färger (”eat the rainbow”). Återigen, en naturlig miljö är en hårdare miljö för växterna och de behöver skydda sig än bättre. Just blåbär är en av de växter som innehåller högst mängder av fytokemikalier.

Varför ska vi köpa ekologiskt kött?

Ekologiskt kött innebär inte enbart att djuren blivit uppfödda på ekologiskt foder, utan de vistas också i en naturligare miljö, mer tid utomhus, möjligheter att äta gräs, med mer utrymme och så vidare. Dessutom används inte antibiotika och andra hormoner för att få djuren att växa snabbare, som ju sker på flertalet ställen runt om i världen (köp svenskt kött!).  Antibiotika i konventionell djuruppfödning leder till försämring av mikrofloran.

Det känns ganska självklart att djur som får gå och beta gräs på gröna fält har mjölk och kött med en helt annan fettsammansättning och näringsämnen än djur som hålls inomhus eller på ytor där det helt enkelt inte finns gräs kvar. Alla djur som äter gräs (kor, får, hästar, hönor etc) äter snabbt upp en yta och det finns då inte längre någon växtlighet kvar. Frigående djur som får äta gräs och annat grönt innehåller bland annat mer omega 3 och andra fleromättade fettsyror.

Till exempel visade en studie på möss (som vi ju så klart inte äter, men används som försöksdjur) också ett starkare immunförsvar hos de möss som ätit ekologiskt odlade morötter än de som ätit besprutade.

Har du någonsin köpt ägg från helt frigående höns, kanske någon liten hobbygård med hönor som går fritt i trädgården? Färgen på den äggulan går inte att jämföra med köpeägg. Inte ens storskaliga ekologiska ägg från matbutik (som ju ändock är bättre än konventionella). Genom att äta gräs, växter och smådjur blir gulan orange. Och smakar helt annorlunda.

För att kunna köpa kött av djur som blivit bättre behandlade kanske vi inte kan köpa lika stora mängder kött. Utan göra som många asiatiska länder, använda köttet som ett tillbehör precis som grönsaker. En bra idé på många sätt, de flesta äter alldeles för låga mängder grönsaker.

Många vita hönor står ihopträngda på en hönsfabrik. Konventionella uppfödda hönor och kycklingar.
Så här ser det ut hos en konventionell hänsuppfödare av kycklingar och hönot. Inte ett jätte skönt liv va?

Är ekologisk mat bättre för vår mikroflora i tarmen?

Huruvida ekologisk mat är bättre för vår tarmflora än besprutad konventionell mat är något många forskare idag är intresserade av. Det finns hypoteser om att så kan vara fallet. Exempelvis tros det att polyfenoler (antioxidanter) bidrar till en probiotisk effekt i tarmarna. Så ju mer polyfenoler växter innehåller, desto starkare flora. Vilket, som vi kunde läsa i tidigare stycken, är precis vad ekologiska produkter gör.

Den direkta exponeringen för besprutningsmedel är den främsta anledningen till cancer globalt idag

Studier har också visat på att besprutningsmedel kan leda till rubbningar i mikrofloran vilket i sin tur påverkar kroppen negativt; bland annat immunförsvaret samt metabolismen av energi och hur väl näring upptas.

Vad bekämpningsmedel gör för vår hälsa

Det råder idag inga tvivel om att bekämpningsmedel orsakar stora skador på vår hälsa (samt djur och natur). De kan leda till cancer, diabetes typ 2, neurologiska-, reproduktiva och respiratoriska sjukdomar. Både för oss som äter de besprutade produkterna men allra värst är det så klart för de som arbetar med dessa medel. Den direkta exponeringen för besprutningsmedel är den främsta anledningen till cancer globalt idag. Läs det igen. Och igen. Om du fortfarande funderar över om du bör äta ekologiskt eller inte. Det är inte enbart för din skull.

För bönder som arbetar med besprutningsmedel har bland annat fertiliteten setts påverkas negativt. Bland annat har flertalet studier sett att män får en lägre mängd spermier. Även foster hos gravida har setts påverkas i form av lägre interlligens senare i livet. Gravida kvinnor och barn bör inte exponeras för besprutningsmedel.

Och vi i västvärlden, framförallt Nordvästra Europa använder mest besprutningar på våra grödor. Mer än vad utvecklingsländerna gör.

Fördelar på hälsan med ekologiskt odlad mat

Flertalet observationsstudier har visat på positiva effekter på hälsan med en ekologisk kosthållning. Bland annat på allergier, eksem, astma samt andra sjukdomar relaterade till immunförsvaret.

Det finns studier som visar på skillnader mellan att äta ekologiska livsmedel och konventionella. Men det finns också studier som inte visar på några större skillnader. Vad tror du själv logiskt?

Nackdelar med ekologiska produkter

Ekologiska produkter är dyrare än besprutade. Finns det enbart en begränsad möjlighet till att köpa ekologiskt är det bäst att satsa på de grödor som är hårdast besprutna (se lista länge ner). Rotfruker är rent generellt inte så mycket dyrare i ekologiska varianter. Bli smartare i dina inköp, släng mindre.

Många västerlänningen spenderar otroliga summor på rent ut sagt skitsaker men anser inte maten vara värd större summor. Och sjuka blir vi. Vilket kostar otroliga summor för både individen och samhället. Att äta bra mat är din försäkring, vilket i slutändan blir billigare för dig. Blir smartare med hur du spenderar dina pengar, hur du handlar livsmedel. Kanske lite mindre mängder mat men med bättre kvalitet? De flesta svenskar slänger hutlöst mycket mat varje år.  

”Flertalet observationsstudier har visat på positiva effekter på hälsan med en ekologisk kosthållning. Bland annat på allergier, eksem, astma samt andra sjukdomar relaterade till immunförsvaret”

Det kan också vara större risk att få kontamineringar på ekologiskt odlad mat såsom bakterier i groddar. Medan många andra studier visar på att det inte är några skillnader, eller till och med mindre i ekologiska odlingar. Varierande resultat med andra ord beroende på vilka mikroorganismer man tittar på.

Individer som äter ekologiskt är oftare hälsosammare

Det är svårt att få klara besked genom studier om vad ekologisk mat gör för individer eftersom majoriteten av de som köper och konsumerar stora delar ekologiska produkter också rent allmänt har hälsosammare vanor. Det finns än inte tillräckligt med studier för att visa långtidseffekter av att äta ekologiska produkter versus besprutade. Men samtidigt har antal cancerfall ökat drastiskt världen runt. Vad beror det på?

Odling av vindruvor på ett ekologiskt biodynamiskt sätt där ogräset växer fritt mellan vinrankorna. Vinranktorna står uppradade i led på ett berg. Mellan leden finns gräs och maskrosor. I bakgrunden syns fät och hus nedanför berget.
På ekologiska eller biodynamiska odlingar växer ogräset mer eller mindre vilt mellan odlingarna eftersom besprutningsmedel mot ogräs inte används.

Mest och minst besprutade växterna

Några av de mest besprutade växterna:

 • Jordgubbar
 • Spenat
 • Grönkål (har singlat upp från en av de minst besprutade till en av de mest besprutade!)
 • Vindruvor
 • Äpplen
 • Nektariner
 • Spenat och gröna blad
 • Potatis
 • Tomater
 • Mjölk
 • Kött

Alltså, det mesta som har ett tunt skal besprutas eftersom de är mer sköra, framförallt för skadedjur.

Några av de minst besprutade växterna:  

 • Avokado
 • Lök
 • Mango
 • Ananas
 • Sparris
 • Kiwi
 • Broccoli
 • Kål
 • Papaya
 • Frysta ärtor
 • Majs (är dock ofta genmanipulerade om man bryr sig om sådant)

Slutligen och sammanfattningsvis

Det finns idag inte tillräckligt många långtidsstudier på hur människan påverkas av att äta en konventionell besprutad kosthållning i jämförelse med en ekologiskt obesprutad kost. Men det finns däremot många studier som visar på otroligt negativa effekter av besprutningsmedel, bland annat är den direkta hanteringen av dessa medel den främsta orsaker till cancer gloablt idag. Och samtidigt finns flertalet studier som mätt högre mängder näringsämnen samt andra fördelaktiga ämnen för vår hälsa i just ekologiskt odlade grödor och djur.

Det är ju dock självklart att ekologiska obesprutade livsmedel inte bara antagligen är till fördel för vår hälsa utan också för allt och alla runtomkring oss. De som odlar och arbetar med grödorna, miljön, jorden, den biologiska mångfalden och djuren. Och framförallt kanske för vår att återfå vår respekt för det viktigaste vi har: vår jord. Jag tycker personligen att vi inte längre har något val om vi vill fortsätta existera på denna planet. Ja, det kostar mer pengar som vissa har inte den ekonomiska möjligheten. Men många av er har det. Det gäller prioritering och en smartare mer genomtänkt handling.

Summa summarum; det verkar som att ekologisk mat är nyttigare och mer hälsosam på många plan.

Hur vet jag dessutom att bilden jag valt till artikeln är på en ekologisk odling? Därför att på en konventionell besprutad odling finns det inga växter förutom de som odlats, i detta fall äppelträd. Det är då helt kalt mellan träden, så kallas monokultur där enbart en gröda växter. Medan på odlingar där den biologiska mångfalden hedras låter man växter och ogräs frodas mellan odlingarna. Samt i detta fall låta hönorna gå frigående mellan träden och äta ohyra som kan ställa till det för träden. Win win. Förutom möjligen plånboken, men hur länge ska den få styra allt i vår dysfunktionella värld? 

Referenser

Forsström, E., Rydén, M. Hellbacher, C., Dekker,M., Bladh André, C. & Emilsson, S. (2022). Ekologiska årsrapporten 2021 – Så utvecklades marknaden för ekologiska livsmedel i Sverige– försäljning, trender och analyser.

Hurtado-Barroso, S., Tresserra-Rimbau, A., Vallverdú-Queralt, A. &  Lamuela-Raventós, R M. (2019). Organic Food and the Impact on Human Health.” Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 59(4). pp 704-14.

Lata, R., Thapa, K., Kanojia, N., Sharma, N., Singh, S., Singh Grewal, A., Lal Srivastav, A. & Kaushal, J. (2021). An Extensive Review on the Consequences of Chemical Pesticides on Human Health and Environment. Journal of Cleaner Production. 283(2021).

Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L. & Laversanne, M. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: a cancer journal for clinicians. 71(3). Pp 209-249

Tell, J. (2018). Ekologik – 100 enkla sätt att leva hållbart. Max Ström

© 2023 Way of Life Hälso- & Örtblogg

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar