Du visar för närvarande Vill du må bättre? – Gå ut i naturen

Vill du må bättre? – Gå ut i naturen

Människan är född i naturen, det är vårt egentligen hem. Det känns som att vi många gånger glömmer det och totalt tappar bort oss i vår tids städer och betong. Idag bor över hälften av jordens befolkning i just städer och med det går vi längre bort från vår känsla och kontakt med naturen. Och naturen har inte bara en lugnande effekt på vår mentala hälsa, utan lika stor betydelse för vår fysiska. Allt från ämnen som växterna frisläpper, till den friska luften och färre stressande intryck påverkar vår hälsa otroligt positivt. Läs vidare om alla fantastiska ämnen som frisläpps i vår kropp när vi vistas i naturen!

För det första bör vi ständigt påminna oss om att människan är en del av naturen, varken utanför eller ovanför den. Så när vi vistas i vår naturliga miljö mår vi också precis så som vi gör när vi ”hittar hem”; avslappnat, mer positivt och fritt. Egentligen borde vi kanske istället ifrågasätta hur städer brister i att stärka vår hälsa.

Naturen är vår naturliga miljö

När vi som dagen människa studerar vad naturen gör med vår hälsa inser vi att statsmiljöer är allt annat än enkelt för oss. Och att naturen bidrar med så otroligt mycket för att hålla oss friska.

Bland annat kan vistelse i naturen göra att man återhämtar sig snabbare från operationer, minskar riskerna för och uppkomster av ångest och depressioner, diabetes mellitus (!), övervikt och fetma, migrän, lungproblem, minskar topparna av hyperaktivitet, bättre hälsoparametrar hos cancerpatienter (inte enbart mentalt utan även fysiskt), minskar antalet hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. Inga små effekter på hälsan alltså, utan livsviktiga och livsomvändande. En av de kanske viktigaste aspekterna av att vistas i naturen är att vårt immunförsvar blir starkare.

”En av de kanske viktigaste aspekterna av att vistas i naturen är att vårt immunförsvar blir starkare”

Ju fler studier som görs på naturens påverkan på hälsan desto mer inser vi att vår mentala likväl som vår fysiska hälsa blir bättre om vi vistas i naturen. Eller vi kanske bör se det som att vår hälsa blir sämre när vi tar oss själva utanför vår naturliga miljö: naturen. Genom att enbart eller mestadels vistas i stadsmiljöer blir vi lite som en isbjörn på savannen. Vi är inte gjorda för statsmiljöer. Forskning visar att ju mindre tid vi spenderar i naturen desto högre blir riskerna för sjukdomar och förtidig död. Hårt men sant.  

vy över grönaklädda berg med en fors som rinner längst med dalen. Det är gryning eller skymmning och solen syns precis vid toppen av berget. kring horisonten. Runt solen och toppen av bergskedjan slingrar sig vita moln.
Vi alla kommer från naturen och vem mår inte bra av vyerna av berg, skog och hav?

Växterna frisläpper ämnen som är positiva för vår hälsa

Växter frisläpper diverse ämnen som på olika sätt påverkar oss. Bland annat friger många växter antimikrobiella organiska föreningar som heter phytoncider, vilka sänker vårt blodtryck, ökar immunförsvaret, påverkar nervsystemet och så mycket mer. Men också de höga halterna av negativa luftjoner som finns i till exempel bergsområden, vid vatten eller skogar har också setts påverka oss positivt. Bland annat genom att minska depressioner.

”I våra jordar finns en bakterie som heter mycobacterium vaccae vilken har setts öka frisläppningen av serotonin som i sin tur förbättrar vårt humör

I våra jordar finns dessutom en bakterie som heter mycobacterium vaccae vilken har setts öka frisläppningen av serotonin som i sin tur förbättrar vårt humör. Det är alltså inte bara aktiviteten av att påta i jorden i sig som lugnar och gör oss gladare, utan faktiska bakterierna i jorden. Så häftigt! Dessa bakterie har också setts öka vårt immunförsvar.

När vi rör vid träd friger de ämnen som är fördelaktiga för oss. Trädet tror att det blir attackerat och frisläpper diverse ämnen som våra kroppar tar upp och påverkar vår stressnivå positivt. En bra anlending till att krama ett träd 😉

Fysisk påverkan av att vara utomhus

De flesta har nog känt den enorma effekt naturen har på vår mentala hälsa. Så fort vi går in i en skog känns ofta alla problem lite lättare, eller hjärtat lite mindre smärtat när vi sitter och gungar på havet. Men naturen har lika stor påverkan på vårt fysiska välmående.

En av de kanske viktigaste och mest grundläggande faktorerna är dagsljuset för att reglera vår dygnsrytm. För att hjärnan ska fungera optimalt gällande sin tidsinställning behöver den utsättas för dagsljus för att i sin tur kunna reglera vakentid samt när vi ska bli trötta. Följer vi inte vår naturliga dygnsrytm kan en rad sjukdomar uppstå som följd.

Naturen underlättar återhämtning

Länge har vi vetat att naturen underlättar för emotionell samt fysisk återhämtning likväl som för mental uppmärksamhet. Det finns ett par olika teorier till varför detta sker. En av dem är att naturen är vår naturliga miljö och därför tar det mindre energi för hjärnan att befinna sig i den och hjärnan kan agera utan att ”tänka till” för mycket. Och med det återhämtar den sig lättare.

Den andra teorin är att naturen stimulerar mer positiva tankar och känslor vilket har en återhämtande effekt. För mig låter det som att det antagligen är en kombination av dessa två? Samt alla ämnen som frisläpps inom oss vilka ökar vårt välbefinnande.

Naturen underlättar för sociala kontakter

Att ta med sig sina vänner ut i naturen för att hänga har även setts ge djupare och mer glädjefyllda relationer. Vi känner oss ofta gladare och i mer kontakt med dem vi delar naturupplevelsen med. Men inte bara till andra utan även till oss själva, många upplever sig mindre ensamma i naturen. En ack så viktig förståelse efter denna långa pandemi.

en grupp med 6 personer sitter på en bergstopp vid solnedgången och tittar ut över vyn med berg, skog och sjö. Solen ligger mellan molnen vid horisonten. Gruppen av kompisar har tagit med sig fika och mat samt filtar som de sitter på. Vid sidan är låga buskar. Naturen bidrar till hälsa
Att umgås med andra i naturen gör ofta att vi får en djupare kontakt, både med dem och oss själva.

Naturens positiva påverkan på stress

Att befinna sig i naturen har setts minska nivåerna av stress, ångest och depression och istället öka hälsa samt välmående. Naturen gör det lättare för oss att aktivera det parasympatiska systemet (aktiveras när kroppen är i vila) och låta det sympatiska slappna av (”fight or flight” och det vi befinner oss i under stress). Det underlättar för bättre sömn, ökar immunförsvaret och motverkar de negativa effekterna stress har på kroppen.

Motionera i naturen

Och för att optimera vår tid i naturen än mer kan vi se till att få fysiska aktivitet när vi är i skogen, på berget eller i vattnet. Toppa alla hjärnans må-bra-hormoner och ge dig själv en riktig present. Sällan mår vi så bra som när vi får rörelse (som ju hjärnan vill och därmed belönar oss för) i naturen (där vi oftast mår som bäst). Det har nämligen visat sig att naturen ofta bidrar till en ökad lust att röra på oss.

Minskningen av höga blodsockernivåer är markanta vid vistelse i naturen. Tänk att en promenad i naturen kan påverka dessa nivåer så mycket, vilket en stadspromenad inte gör på samma sätt. Kanske sätt som mål att minst en gång i veckan ta dig till en skog, park, strand eller ett berg för en träningsrunda?

Promenad i skogsmiljö vs i stadsmiljö

Studier där blodprover har tagits före och efter promenader i antingen stadsmiljö eller skogsmiljö har visat på att efter en skogspromenad har många hälsomarkörer ökat i blodet, medan denna ökning inte ses efter en promenad i stadsmiljö.

”Många hälsomarkörer ökar i blodet efter en skogspromenad, en ökning som inte ses efter en statspromenad”

Bland annat ökar aktiviteten av de så kallade ”natural killers” eller NK-celler, vilka är en del av immunförsvaret. De är viktiga för att ta död på cancerceller, skydda oss mot virusinfektioner, underlätta graviditeter samt mycket annat för att behålla vår hälsa.

DHEA är ett annat ämne som ökar. Ett hormon som produceras i binjurebarken och har en motsatt effekt mot kortison och är därför ett viktigt uppbyggande hormon för att motverka stressens nedbrytande effekter. DHEA har också skyddande effekter på hjärt- och kärlsystemet samt motverkar fetma och diabetes. Ett hormon som minskar med stigande ålder varpå motion i naturen kan vara ett utmärkt val ju äldre man blir för att öka mängderna ”kortisol-antidot”.

Skogspromenaderna minskar också de inflammatoriska cytokinerna och balanserar blodsockernivåerna, vilket inte har setts med stadspromenader. Cytokiner är en del av immunförsvaret men med en ohälsosam livsstil kan mängderna bli för höga samt orsaka kroniska inflammationer och ses ofta tillsammans med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt depressioner. Känslan av ”awe”, alltså vörnad/respekt/att något är större än en själv minskar också dessa inflammatoriska cytokiner, vilket just naturen bidrar med.

Naturens ljud lugnar oss

Blotta synen och ljudet av naturen gör oss faktiskt lugnare. Att ha naturen utanför sitt fönster, lyssna på fågelkvitter eller till och med bilder på naturen gör att vårt nervsystem lugnar ner sig och vi får bättre fokus. På sjukhus där man har naturen utanför fönstret eller bilder på väggarna har patienter setts återhämta sig snabbare från operationer. En sådan enkel åtgärd som ack så få sjukhus tyvärr använder sig av.

Lättare att fatta beslut i naturen

Om du har viktiga beslut att fatta eller många funderingar kan en promenad i naturen vara precis det du behöver. Promenaden i sig kommer att sätta igång blodcirkulationen till hjärnan än mer vilket ökar kognitionen. Samtidigt som naturens påverkan gör att vi lättare fattar beslut samt verkar kunna strukturera saker bättre.

Kvinna i grön långärmad tröja och färgglatt hårband/pannband runt håret, som är uppsatt, står lutad mot ett träd i naturen i skogen. Hon blundar och tittar upp mot solen som lyser i hennes ansikte. Trädet är stort med en grov tjock stam och gröna blad på sina grenar.
Skogsbad eller mindfulness i naturen är fenomen som blivit vanliga och uppskattade i dagens samhälle, där många känner sig långt bort från naturen och samtidigt stressade.

Skogsbad

Skogsbad är en företeelse från Japan, där det kallas ”shinrin-yoku”, som nu börjat sprida sig till andra delar av världen. Upplevelsen handlar om att befinna sig i naturområden och ”bada sina sinnet” i naturen.  Det är kanske framförallt riktat till stadsbor som sällan får dessa stunder.

Skogsbad innebär helt enkelt att gå ut i naturen, stanna upp och känna den med alla sina sinnen. Detta görs i grupp tillsammans med en guide som leder sig genom olika övningar för att komma närmre både dig själv och den natur du befinner dig i.

Följ med på örtvandring!

Med all denna fantastiska kunskap om vad naturen gör för vår hälsa vill jag slå ett slag för örtvandringarna som jag håller i Mölnlycke från vår till sen höst. Lär dig mer om vilka växter du kan plocka och använda hälsostärkande samt läkande. Vilket gör det än roligare att faktiskt gå ut i skog och mark 🙂

Läs mer på min webbsida.

Referenser

Kuo, M. (2015). How might contact with nature promote human health? Promising mechanisms and possible central pathway. Frontiers in Psychology. Aug 2015. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01093.

Repke, M. A.,  Berry, M. S., Conway, L. G., Metcal, A:, Hensen, R. M. & Phelan, C. (2018). How does nature exposure make people healthier?: Evidence for the role of impulsivity and expanded space perception. Plos one. 13(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202246

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar