Du visar för närvarande Hälsosamma relationer och nya sätt att se på dem

Hälsosamma relationer och nya sätt att se på dem

Vad innebär en hälsosam relation? En fråga och undran som är högaktuell efter ett pandemiår med utmaningar både på ett individuellt plan och som par. Grunden är kanske framförallt vilket förhållande man har till sig själv, om man också ska möta en annan människa och bygga en relation. Och hur skapar man sedan ett långvarigt, sunt förhållande tillsammans? Parterapeuten Anneli Östling guidar oss igenom vad hon anser är en hälsosam relation.  

Det har varit ett tungt och intensivt år för många par, kanske framförallt för att vi har fått möta oss själva som individer på ett nytt och utmanande sätt. Och därmed också vår partner. Antalet skilsmässor har ökat en aning från förra året, medan andra istället har upplevt detta krisår som stärkande. I djupa kriser kan vi också sammanföras och bli stabilare som par.

Samtalsterapeuten Anneli Östling arbetar framförallt med par och berättar för oss om hur hon ser på hälsosamma relationer. Anneli driver företaget Relationskonsulten och är aktuell med nya podden Relationsguiden samt appen Otrohetsakuten. Som parterapeut har hon framförallt inriktat sig på otrohet och hur par kan gå vidare i sin relation efter ett svek. Men hon träffar också andra par med alla de problem som kan uppstå i en relation. Anneli har sett en förändring i problematiken hos par under det senaste Corona-året.

– Många par jag möter har varit tacksamma över att få mer tid tillsammans men att det också till slut blivit för mycket. Gamla svårigheter kommer upp till ytan och ljuset igen när vi spenderar så mycket tid ihop. Saker som aldrig riktigt tagits tag i blir nu ofrånkomliga och måste göras något åt. Vissa par kan gå vidare och fördjupa relationen medan andra förstår att de inte mår bra tillsammans. Så det blir en naturlig utveckling åt det ena eller det andra hållet, säger Anneli Österling.

gammalt par sitter tillsammans på klippor framför havet och tittar ut, hälsosamma relationer

Mental och fysisk hälsa hänger ihop

Vår mentala hälsa och vår fysiska hälsa är i allra högsta grad sammankopplade. En relation som konstant bidrar till exempelvis mental stress, obehag eller ilska kommer att påverka både den mentala och den fysiska hälsan. Vår kropp hänger ihop. Men hur vet man egentligen när en relation inte längre är hälsosam? Eller när man bara borde kämpa på?

Vad innebär hälsosamma relationer?

Anneli svara på hur hon ser på en hälsosam relation och vad det är som gör att vissa par klara sig igenom kriser och till och med stärks av dem.

– Min bild av en hälsosam relation är en relation där båda har möjlighet att må bra. Relationen behöver bli slagtålig genom att man envist ser till att lösa de konflikter och svårigheter som uppstår. Har man ett öppet sinne och förståelse för varandras olikheter och behov, skapas också utrymme för att lägga fokus och engagemang på att njuta av relationen. En hälsosam relation kräver också att var och en i relationen tar ansvar för sin egen hälsa och välmående. En person som mår bra fysiskt och mentalt har generellt lättare för att tycka om sig själv vilket hjälper till att njuta av sin kropp, intimitet, närhet och sex med sin partner.

– Det främsta för att kunna ha en hälsosam relation är att ta ansvar för sig själv. Vilket är ett stort ansvar. Att ta reda på vad jag behöver, vad jag vill, vad jag bär med mig från mitt förflutna, vad vill jag ta med mig från tidigare erfarenheter och hur jag vill utvecklas. Man bör som individ bygga upp en inre trygghet, först när man vet vem man är kan man bjuda på sig själv. Att veta vad man vill och behöver, drömmer om samt att våga uttrycka och prata om känslor. Sedan behövs också en envishet med att vilja förstå varandra och ibland prova nya sätt för att relationen ska utvecklas. Vilket många har svårt med. Dels att titta på sig själva, dels att möta sin partner. De flesta hamnar istället i försvar och i en maktkamp, vilket ofta kommer från rädslan för att inte blir omtyckt om man är lite obekväm eller fullständigt öppnar sig.  

Maktkampen

Dessvärre hamnar många par i en maktkamp vilken kan ta sig både små och stora uttryck, förklarar Anneli Östling (lyssna till avsnittet om maktkamp i podden relationsguiden). Alla par går igenom denna fas efter att förälskelsen har släppt men vissa har svårt att komma vidare från den och fastnar. Maktkampen kan uttrycka sig ner i detaljer om vem som gör mest och minst, tar störst ansvar eller lägger mer energi in i förhållandet. Och denna maktkamp är ytterst avgörande för en relation. Hon nämner att det finns tre kategorier som man oftast kan sortera in paren i:

1. Paret kommer ur förälskelsefasen och börjar upptäcka sidor av sin partner som man kanske inte är lika förtjust i. De par som inte vill eller lär sig acceptera dessa sidor gör slut.

2. Den andra typen av par är riktigt kära, vill vara tillsammans och gör ansträngningar för att vilja förstå varandra. De tar sig igenom svårigheter och förstår hur de ska förhålla sig till varandra för att båda ska må bra. De lär känna varandra och utvecklas vilket leder till en mogen relation med ömsesidig respekt och omtanke.

3. Den tredje typen av par fastnar i maktkampen. De lyckas inte lösa situationen men väljer ändå att fortsätta vara tillsammans, ofta av anledningar som inte handlar om kärlek utan andra orsaker. Det kan hänga ihop med separationsångest, beroende av varandra, rädsla för att vara ensam och så vidare. Vissa par kan fortsätta så i 10, 20, 30 år och de känns igen som paren som alltid bråkar eller gnäller på varandra. Respekten bryts till slut ner och det är svårt för någon av dem att börja bli ömsinta mot varandra.     

Vi vill alltså hamna i kategori 2 för att behålla en hälsosam relation. För det krävs mod, självinsikt, en stark vilja och också delvis våga gå på partnerns linje. Det behövs en ömsesidighet och en vilja att utvecklas där kärleksfullhet föder kärleksfullhet. Och försvar föder försvar.

Vad kraven gör med oss som par och individer

Vi lever idag i en värld där kraven ibland kan kännas nästan omänskliga. Långvarig stress har ökat stort i samhället och påverkar oss både mentalt och fysiskt. Stressen blir ohälsosam just när kravbilden blir för stor, när de yttre och inre kraven blir större än vad vi kan hantera. Om stressen och kraven drabbar fler och fler individer måste de ju också påverka våra relationer? Just krav och vad vi tror att vi måste leva upp till är kanske många gånger vad som skapar ohälsa. Både individuellt och som par.

två tjejer som par sitter i säng tillsammans och ler mot varandra, hälsosamma parrelationer

Alternativa sätt att leva som par

Ett sätt att släppa på kraven kan vara att ifrågasätta normerna om hur ett förhållande borde vara, och hur vi som par försöker leva upp till dem. Hela samhället förändras snabbt men många gamla normer om hur ett förhållande ska se ut lever kvar. Hur vill vi som individer egentligen leva vårt förhållande? Om vi tänkte helt ”wild and crazy”, hur skulle vi då leva i vår relation? Vilka alternativ har vi egentligen, både som individer och som par? Om vi vågar tänka utanför boxen, skulle förhållandet då gå att rädda?

Det kan gälla allt från att det är okej att ha delade sovrum, till att vara särbos även fast man har barn tillsammans men fortfarande väljer att vara ett par. Eller än mer radikala alternativ. Det är bara ni som par som sätter era gränser. Anneli understryker dock att det är viktigt att göra en ”riskanalys” som par, att båda är mentalt mogna och medvetna om valen de gör. Och att båda är överens, för det krävs en intim kommunikation och tillit. Det krävs eftertanke och funderingar kring vad priset kan bli om det inte fungerar och om man till och med riskerar att förlora sin partner.

– Det är nödvändigt att nämna att idén med en relation är något som är högst individuellt. Detsamma gäller vår uppfattning om vad vi tänker att en relation egentligen innebär. I slutändan beror allt på den unika anknytningen och tryggheten mellan individerna i parrelationen.

– Vi börjar se fler alternativ till den gamla konventionen av tvåsamhet, när man frångår tanken om kärnfamiljen. Den stora svårigheten med att välja alternativa sätt att leva i sin relation är samhällets nedärvda syn på hur kärleksrelationer ska vara och levas. Inte nog med att man behöver ha mod, självtillit och inre trygghet för att våga gå in i alternativa sätt att leva på, utan det kan också finnas ett stort motstånd och dömande från omgivningen så som vänner, bekanta, arbetskamrater och samhälle. Rädslan för att bli dömd kan försvåra när man vill följa sitt hjärta.

Det finns egentligen inga gränser för hur ert förhållande bör se ut, så länge ni som par är överens och respekterar varandra. Att båda två är överens om att det är så ni båda vill leva. Det är ert liv.

Fler söker proaktivt

Anneli Östling har under sina år som parterapeut märkt en ökning av par som kommer i proaktivt syfte. Som alltså kommer innan det har gått riktigt illa, för att bearbeta de problem förhållandet har stött på. En av anledningarna tror hon är att det helt enkelt är mer allmänt accepterat att ta hjälp, jobba på sin relation och att gå på samtalsterapi. Vilket ju är ett utmärkt sätt att behålla en hälsosam relation. Jobba på hälsan istället för att behandla när det redan är illa.

– Det har blivit mer etablerat och till och med trendigt att jobba på relationer. Vi ser relationsprogram överallt på tv:n, i media och så vidare.

Könsrollerna kan ställa till det

I en förändringens tid gällande könsroller kan dessa också bidra till förvirring och därmed nötningar hos par. Vad har jag för roll i relationen? Och vilken roll vill jag ta i vårt partnerskap? Vad förväntas av oss, ur gamla perspektiv på könsroller och ur nya? I en tid då kvinnor slår sig loss från gamla mönster kanske männen inte alltid hänger med, vilket kan skapa förvirring hos båda parterna.

– Många män älskar självständiga kvinnor men verkar ha svårt att veta hur de ska hantera dem. Det finns en konflikt och osäkerhet i detta, det blir lätt en ängslan när någon går utanför normen. Det finns en förvirring i vilka roller vi ska ta. Kvinnor tränas ofta i att tänka på relationer men blir idag också begåvade med en kapacitet att även lyckas karriärmässigt. De får en makt, att både kunna hantera relationen och en karriär. Medan många män istället ofta får lära sig att främst bygga på en karriär. De hamnar efter bara genom att de inte pratar lika mycket om känslor och relationer och kan därför känna sig maktlösa.

– Just problematiken kring könsrollerna är nog ett dolt problem men ändå vanligt. Många problem kan grunda sig i det. Tyvärr kan det nog vara svårt för kvinnor att belysa dessa problem i ett förhållande. Här behövs en ny bild av relationer och absolut mer forskning. Vi skulle behöva ändra bilden av hälsosamma relationer. Att inte vara rädd för förändring och att ta maktkampen på allvar. En relation där man accepterar varandras sidor som individer oavsett kön helt enkelt.

Anneli Östling är relationsexpert, psykosyntesterapeut och förändringsledare från Stockholm. Hon erbjuder individuell terapi, parrådgivning samt hälso- och relationskapande tjänster för företag. Anneli är också aktuell med nya podden ”Relationsguiden” samt appen ”Otrohetsakuten”. Vill du lära dig mer om relationer och få konkreta tips; lyssna på podden Relationsguiden!

Anneli Östling
Anneli Östling

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar