Du visar för närvarande Placebo och kraften av vad du kan intala dig själv för att skapa hälsa

Placebo och kraften av vad du kan intala dig själv för att skapa hälsa

Placebo nämns ofta som en icke önskvärd effekt och en påverkan som inte är på riktigt. Den där andra sidan av vad vetenskapliga studier försöker motbevisa, den som inte går att lita på, ”det är bara placebo”. Men placebo är ju helt enkelt vår egen kraft att intala oss själva så starkt om något att vi faktiskt skapar det för oss själva. En ack så viktig del även av behandlingar med läkemedel, en stor del av att de fungerar är för att vi också tror att de kommer att göra det. Och hur de kommer att fungera. Vi behöver ändra vår syn på placebo och istället medvetet använda oss mer av denna inneboende kraft vi alla har.

Från början av vetenskapens dagar användes inte så kallade kontrollgrupper i vetenskapliga studier, en grupp som inte får den studerade substansen utan istället placebo (en substans utan verksamma ämnen). Varifrån vi sedan kan jämföra och avgöra om det är den undersökta substansen som faktiskt ger effekt, eller om det ”enbart” är placebo. Nästintill alla studier som gjordes i dessa begynnelsens dagar visade ändock positiva resultat på de läkemedel som testades, just tack vare placeboeffekten. Trodde folk att de skulle bli bättre blev de också bättre. Men för att testa ett läkemedel behövdes säkrare metoder, som kunde visa på hur mycket medicinen faktiskt bidrog till effekten utöver placebon.

Faktum är dock att placeboeffekten fortsatt är en del av det som gör att vi läker, även om vi också får ett läkemedel med en specifik effekt mot det vi behöver helas från. Ofta hör vi om att personer i dessa typer av studier fått förbättrade resultat vare sig de ingått i gruppen som fått den undersökta substansen eller om de ingått i kontrollgruppen som ”enbart” fått placebo.

Varför använder vi oss inte av placeboeffekten mer?

Desvärre har dagens tanke om placeboeffekten blivit att den inte är på riktigt eller kanske ens går att lita på. Men om man blir bättre blir man väl bättre? Oavsett anledning. Och vilken kraft det innebär att vi kan hjälpa oss själva bara genom att tror att vi kan förbättra vårt fysiska och psykiska mående.

Mycket energi och pengar har gått åt att studera negativa effekter på vår hälsa, såsom hur stress negativt påverkar kroppssystem som exempelvis immunförsvaret. Och istället läggs allt för lite forskningstid på hur positiva input kan påverka vår hälsa i rätt riktning, som exempelvis positiv affirmation och mental inställning för att skapa hälsa. Efter alla de studier som gjorts med kontrollgrupper som ”enbart” fått placebo har imponerade resultat setts hos de deltagare som tror att de får behandling men bara fått placebo. Vi borde rikta mer uppmärksamhet till denna hälsoskapande effekt och aktivt använda oss av den.

Vetenskapen har skapat en negativ klang kring placebo

Så var kommer då denna negativa tanke kring placebo? Till syvende och sist från vetenskapen där placebon är andra sidan av det man undersöker, den effekten vi behöver motbevisa. Vid en studie vill vi veta om det är det faktiska medlet vi undersöker som påverkar människan eller om det enbart är placebo, alltså personen själv som skapar det den förväntar sig ska hända med hjälp av det studerade medlet.

I dessa studier vill så klart forskarna inte att placebon ska vara den huvudsakliga påverkan utan att det vi undersöker i sig ska bidra till önskvärda effekter. Och med det blir placebo en icke önskvärd effekt, en som vi inte kan lita på. ”Det var bara placebo”.

Kvinna sitter och mediterar i soluppgången tittandes ut över berg och dal. Hon sitter på en stenmur med utsikt över bergen. På huvudet har hon en mössa och bilden är tagen bakifrån.
Genom att medvetet föda oss själva med tankar om hälsa och läkande bidrar vi till att skapa just det. Placebo är tankens kraft.

Placebo – kraften av den mentala inställningen

Men vi kan också vända på vårt synsätt och inse vilken egenmakt vi har att skapa det vi vill framkalla. Genom att vi ställer in vår intention på att skapa just det. Vilka möjligheter vi då får, som så sällan vetenskapen och andra maktinstanser påminner oss om.

När funkar placebon som bäst i läkande sammanhang?

Många studier pekar på att placeboeffekten kan vara lika effektiv som läkemedel i flertalet fall. Att helt tänka bort en tumör är dock ett stort uppdrag och ofta inte särskilt sannolikt men däremot effekterna runtomkring cancer såsom illamående och trötthet. Och utsikten att tillfriskna ökar om vi också intalar oss själva att det är möjligt, tillsammans med andra interventioner, holistiska eller konventionella. Mest effektiv har studier än så längre sett placeboeffekten vara på tillstånd såsom smärtbehandling och stressrelaterad sömnlöshet.

Hjärnan talar helt enkelt om för kroppen att den borde känna sig bättre och frisläpper därmed diverse ämnen och hormoner som får oss att både mentalt må bättre och exempelvis känna mindre smärta. Såsom endorfiner och dopamin. Men också ritualen, vare sig det är från doktorer med vita rockar på ett sjukhus eller du själv i ditt eget hem bidrar till att skapa de positiva effekterna. Som en påminnelse till dig själv om vilket process du är i – en läkande behandling.

Placebo effektiv på att minska smärta

Forskning visar på att givande av placebomedicin kan vara ytterst verksamt för att minska smärta. Administreringen av placebosubstansen aktiverar hjärnan på flera olika ställen för att minska smärtan, bland annat opioid- och endocannabinoidsystemen för smärtlindring. Men även exempelvis dopamin kan frisläppas hos patienter med Parkinson (en sjukdom som beror på för låga nivåer av dopamin).

Människohjärnan är ganska enkel att lura

Vad vi får för reaktioner i livet beror på vår subjektiva referenspunkt; vad vi associerar diverse saker med; tidigare erfarenheter, vad vi blivit inlärda och så vidare. Exempelvis gjordes en studie där läkarstudenter delades in i fyra grupper och fick varsitt piller; två grupper fick antingen ett eller två blåa piller och två andra grupper fick antingen ett eller två röda piller. Alla pillren var placebo men studenterna blev tillsagda att betygsätta hur lugnande eller uppiggande pillren vad. Vad tror ni resultatet blev?

Grupperna som fick de blå pillren ansåg att de var lugnande och än mer de som fick två piller. Medan de som fick de röda ansåg att det var stimulerande och uppiggande, likaså här mer hos dem som fick två piller. Varför? Med största sannolikhet för att människan associerar blått med lugn och rött med alarm och fart. Men inget av pillren hade alltså någon verksam substans i sig.

Nocebo – motsatsen till placebo

Att föda negativa föreställningar om exempelvis ett läkemedel eller sitt eget läkande kan istället leda till en så kallad nocebo-effekt. Vilket kan bidra till att mediciner inte fungerar så väl som de skulle kunna, eller att kroppen får svårare att läka eftersom vi intalar oss själva att det är ”omöjligt”. Vi kan alltså bli sjuka av att tänka att vi kommer att bli sjuka.

Placebo fungerar även när vi vet om att det är placebo

Det kanske häftigaste är att studier visar att även om personer vet om att de är i en grupp som enbart får placebo mår de ändå bättre efter behandlingen. Ett exempel är en studie mot migrän, där en grupp fick medicin med namnet på läkemedlet skrivet på burken och den andra gruppen fick en burk där det stod ”placebo”, en tredje grupp fick istället inget läkemedel. Förbättringen i gruppen som fick burken med placebo var ändock 50% så effektiv som det riktiga läkemedlet på att minska migränattackerna.

En av forskarna från studien tror att en stor del av effekten är tack vare ritualen att ta ett piller varje dag. Där personerna aktivt utförde en handling för att bli bättre och därmed intalade sig själva att faktiskt läka. Att ta hand om sig själv skapar en stor kraft till tillfrisknad.

3 kartor med piller med olika färger. Kartorna med läkemedel ligger bredvid varandra i övre delen av kortet på en gul bakgrund. Ett piller är rosa, ett vitt och en karta blå. Effekt beror på placebo
Färgen på läkemedel kan påverka hur vi uppfattar substansens effekter. Blått för lugnande och rött för stimulerande exempelvis.

Skapa hälsa genom att intala dig själv att du skapar hälsa

Vilket får oss att förstå kraften i att ta hand om oss själva regelbundet. Att äta rätt mat, röra våra kroppar, sova ordentligt och så vidare. Genom att aktivt arbeta kontinuerligt för att stärka hälsan gör vi det inte bara genom aktiviteterna i sig, utan vad vi intalar oss själva. Vi vet att vi gör saker för att skapa hälsa, och forskningen kring placebo visar att det vi intalar oss själva är en otroligt stor del av att skapa hälsa och att läka.

Placebo är en viktig del av läkandet

Idag är placeboeffekten ett välstuderat område med stort intresse, men allt för sällan pratat om i det stora hela. En information som ju borde ges ut mer till gemene man, om hur man själv kan hjälpa läkandet genom sina tankar. En kanske hissnande, lite ångestfylld tanke eftersom mycket då ligger i mina egna händer. Men ack så viktig, för du har makten i dina egna händer.

Vad vi tänker om cellgiftsbehandlingen vi får genom vår kropp kan påverka dess utfall, eller hur väl astmamedicinen hjälper. Likväl om vi väljer komplementära alternativ såsom akupunktur eller örtmedicin. En stor del av alla behandlingars effekt är vad du lägger för tankar i den – placeboeffekten. Det är forskningen överens om idag. Så vad bör vi göra? ”Välsigna”, välkomna och tro på den behandling du gör, oavsett dina kanske tidigare tankar om exempelvis cellgifter. Väljer du att ta den – välkomna den och tro på den. En mycket viktig aspekt av behandlingen. Det är ingen som lovar att det 100% kommer att fungera på grund av det, men det kommer utan tvekan att hjälpa till i rätt riktning.

Empowerment

Att känna att vi har makten i våra egna händer att påverka vår hälsa är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att skapa hälsa. Låter kanske lite överdrivet men studie efter studie visar på hur viktigt det är att känna att vi har makt över vårt eget liv och vår situation. Och istället hur dåligt vi mår när vi blir fråntagna denna.

Egenmakt handlar om självständighet. Tänk att vi fysiskt och psykiskt kan må bättre genom att intala oss själva just det. Vilken kraft och enorm makt för att fortsätta vidare och bli starkare i sig själv.

Referenser

Eccles, R. (2007). The Power of the Placebo. Current Allergy and Asthma Reports 7(2). pp 100-04.

Harvard Health Publishing. (2021). The power of the placebo effect. Hämtat den 2022-07-05 från: https://www.health.harvard.edu/mental-health/the-power-of-the-placebo-effect

Raz, A. & Harris, C. (2015). Placebo Talks. Oxford: Oxford UP

© 2023 Way of Life Hälso- & Örtblogg

Karolines Way Of Life HälsoBlogg

Jag heter Karoline och driver denna Hälso- och Örtblogg där jag skriver artiklar kring det mesta som har med hälsa att göra. Det viktigaste jag vill inspirera till är: hälsa är inte att vara perfekt. Jag vill inspirera till ett lagom hälsosamt liv, där kraven sätts utifrån vad du faktiskt kan uppnå i just ditt liv. Och örter (läkeväxter) kan hjälpa oss på den vägen. Min bakgrund är en kandidatexamen inom hälsa och kost. Dessutom är jag örtkännare (herbalist).

Lämna ett svar